DYNAMITTMILLIARDÆR: I «Nobels fredspris - fra dynamitt til fred» får vi høre historien om Alfred Nobel og fredsprisen. Illustrasjon fra boka
DYNAMITTMILLIARDÆR: I «Nobels fredspris - fra dynamitt til fred» får vi høre historien om Alfred Nobel og fredsprisen. Illustrasjon fra bokaVis mer

Forbilledlig barnebok om Alfred Nobel og fredsprisen

Fra dynamittmilliardær til fredsfyrste.

ANMELDELSE: Verdens første barnebok om Alfred Nobel og fredsprisen er et forbilledlig eksempel på god barne,- og ungdomslitteratur; passe pedagogisk, passe kritisk, passe variert og med et godt og klart språk.
  
Første halvdel er den mest spenstige. Det er en kort biografi om ensomme lille Alfred.

Ulykkelige Alfred
Hans far slo seg opp på undervannsminer, og hans bror døde i en sprengstoffulykke i familiens laboratorium. De utforsket eksplosiver; nitroglyserin. Ulykkelige Alfred bearbeidet sorgen ved videre eksperimenter inntil han fant en måte å «temme» nitroglyserin på. Dynamitten ble oppfunnet. Alfred Nobel ble styrtrik.
   
Styrtrik - men aldri lykkelig. Hans store kjærlighet, grevinnen og pasifisten Bertha, ville ikke ha ham
.

Det var muligens henne som inspirerte Nobel til testamentet, der det meste av hans enorme formue, 4,5 milliarder i dagens norske kroner, skulle settes i et prisfond.         

Mysterium og kontroverser
Siste halvdel forteller om selve fredsprisen, også den bemerkelsesverdig klar og informativ: Om det uoppklarte mysteriet med hvorfor Nobel valgte Norge som fredsprisutdeler. Om kontroversielle utdelinger, som til Kissinger i 1973. Samt korte skisser om viktige vinnere; Nansen, Luther King, Ossietsky. 

Boka er illustrert med tegninger og svart/hvitt foto. En tøff tegneserie er det også - som illustrerer ulike reaksjoner på fredsprisen.

Boka problematiserer i tillegg hva fred egentlig er, og hvorvidt den kan oppnås gjennom krig - slik Obama (og vel også Nobel) mener.  

Forbilledlig barnebok om Alfred Nobel og fredsprisen

Kuriositeter er det også her. Som at Hitler ble nominert til fredsprisen i 1939.