- Forbruk er makt

Ny bok ser forbruk i klasseperspektiv. Kultureliten avgjør hva du skal kjøpe.

Det gamle klassesamfunnet lever i beste velgående når det gjelder forbruk, mener Karl-Fredrik Tangen. I boka «Forbruk - lyst, makt, iscenesettelse eller mening?» ser han forbruk i et klasseperspektiv.

- Mennesker sosialiseres inn i ulike forbruksmønstre. Vi har alle en portefølje, alt etter om vi kommer fra et hjem med klaver eller ei, sier Karl-Fredrik Tangen, samfunnsgeograf og analytiker i reklamebyrået Bates Red Cell, til NTB.

Sammen med Trond Blindheim, Thor Øivind Jensen og Frode Nyeng har han skrevet boka «Forbruk- lyst, makt, iscenesettelse, eller mening», som består av fire perspektiver på personlig forbruk og vår tids forbrukerkultur.

I boka forsøker Tangen å vise at det systemet av forbruk vi ser i samfunnet, er knyttet til makt. Samfunnet har en kulturelite som sitter på mye makt, og som påvirker forbrukere andre steder i samfunnet.

- Vi leser hverandre gjennom ting, og kultureliten dikterer - gjennom sitt forbruk - hvordan verden skal forstås. Dermed opprettholdes gamle samfunnssystemer, mener Tangen, og etterlyser forbrukerperspektiver som bryter med hverdagsforståelsen:

- Personer som leser boka må reflektere over sin egen bakgrunn. Ved å være bevisst på hvilke forbruksmønstre du er underlagt, vil du lettere kunne frigjøre deg fra dem, sier han.

(NTB)

<B>AVSLØRER MAKT: Karl-Fredrik Tangen er en av forfatterne bak boka «Forbruk - lyst, makt iscenesettelse eller mening». I boka viser han hvordan forbruk er et verktøy for makt i samfunnet.