Forbrukerombudets gebyr til Kondomeriet etter lovbrudd: 300 000 kr

- Vi tar dette svært alvorlig, sier Kondomeriet.

(Dagbladet): Kritikken har rast mot Kondomeriet etter at de publiserte kampanjen skilldeg.no, og det var nrk.no som først omtalte saken. Nettsida har flere video-snutter med en mann og ei dame, som åpenbart har gått fra hverandre og forsøker å forherlige sin nye tilværelse.

Denne, sammen med reklameplakater og tv-reklame, har fått Forbrukerombudet til å reagere, og de betegner kampanjen som lovstrdig.

Derfor har de i dag sendt en brev til Kondomeriet, hvor de henviser til flere brudd på Markedsføringsloven.

Brevet har tittelen «Varsel om vedtak om overtredelsesgebyrer for brudd på markedsføringslovens § 3 og 6 jf. § 39 jf. 37 og § 43».

300 000 kr Forbrukerombudet har funnet brudd på to av lovens paragrafer. De legger vekt på at reklamen har fått stor oppmerksomhet, og trekker paraleller til Norsk Tippings lotto-reklame. Spill-selskapet måtte betale 200 000 kr i gebyr i fjor etter sin reklamekampanje via en fiktiv annonsør på nettstedet Finn.no.

I brevet til Kondomeriet AS skriver Forbrukerombudet blant annet:

«Forbrukerombudet er av den oppfatning at lovbruddets omfang, samt allmenn- og individualpreventive hensyn, tilsier et gebyr i størrelsesorden 300 000 kr i denne saken. /.../ Forbrukerombudet vil kunne opp- og nedjustere gebyrets størrelse før vi fatter vedtak dersom vi blir kjent med andre forhold som kan ha betydning for utmålingen».

I brevet står det også at Forbrukerombudet ber Kondomeriet stanse eller endre kampanjen umiddelbart, og senest innen mandag 15. juli.

- Ut fra omfanget av kampanjen og med tanke på preventive hensyn, er vi kommet fram til at gebyret må ligge på 300 000 kr. Omfanget av lovbruddet er relativt omfattende. Blant annet er avsender holdt skjult gjennom tv-reklamen, noe som er annerledes fra Norsk Tipping-reklamen. I tillegg har den spredt seg i sosiale medier, sier fungerende Forbrukerombud Bente Øverli til Dagbladet og fortsetter:

MÅ BETALE:  Forbrukerombudet har i dag varslet at Kondomeriet må betale et gebyr etter brudd på Markedsføringsloven. Presseansvarlig i Kondomeriet, Sofie Jonsson (bildet), forteller at de allerede er igang med å endre på kampanjen. Foto: Kondomeriet
MÅ BETALE: Forbrukerombudet har i dag varslet at Kondomeriet må betale et gebyr etter brudd på Markedsføringsloven. Presseansvarlig i Kondomeriet, Sofie Jonsson (bildet), forteller at de allerede er igang med å endre på kampanjen. Foto: Kondomeriet Vis mer

- Gebyrsummen fastsettes også med tanke på at det ikke skal lønne seg økonomisk å foreta et nytt lovbrudd.

- Må betale Brevet ble sendt fra Forbrukerombudet til Kondomeriet torsdag ettermiddag, og erotikk-selskapet er nå kjent med innholdet.

Forbrukerombudet har varslet at de må betale et gebyr, men størrelsen kan endre seg.

- Vi har varslet at vi vil gå videre med et gebyr, men det viktigste er at kampanjen blir endret eller fjernet så snart som mulig. Vi har sagt at vi vil fatte et vedtak om et gebyr, og det videre gangen nå er at Kondomeriet først skal komme med en uttalelse. Den kan være med på å heve eller senke gebyrsummen, sier Øverli.

Når vedtaket vil fattes er foreløpig usikkert, med Kondomeriet har fått frist på seg til 15. august med å komme med sin uttalelse.
 
- Stort alvor - Vi har lest igjennom brevet og har folk som jobber med tiltak. Vi tar dette svært alvorlig, sier presseansvarlig i Kondomeriet, Sofie Jonsson til Dagbladet, og utdyper justeringene de nå gjør:

- Vi tydeliggjør at det er Kondomeriet som er avsender, noe vi begynte med allerede i går kveld. Dette gjør vi både på nettsida skilldeg.no og reklameplakatene vil bli tatt ned i løpet av helga. Den ene tv-reklamen er fjernet, og blir erstattet av en med tydelig avsender, som går på lufta fra i kveld.

- Hva tenker dere om gebyret på 300 000 kr?

- Vi må ha litt mer tid til å se på dette. Vi har personer som jobber med dette, og det er vanskelig å si noe ennå, sier Jonsson.

- I brevet kommer det fram at kampanjen bryter flere paragrafer i Markesføringsloven, hva er din kommentar til det?

- Dette er noe vi ser på, og jeg kan ikke kommentere før vi har satt oss helt inn i dette, sier Jonsson.

- Debatt Tidligere i dag fortale Jonsson til Dagbladet at Kondomeriet ikke har hatt til hensikt å lure noen, og at målet med kampanjen var å skape debatt om et viktig tema. Jonsson skrev da at sommersesongen er høytid for skilsmisser, og budskapet de har ønsket å formidle er at folk i forhold må investere i det de har så lenge de har det.

- LOVSTRIDIG:  Fungerende Forbrukerombud Bente Øverli reagerer på Kondomeriets nyeste reklamekampanje, og betegner den som lovstridig. Foto: Forbrukerombudet
- LOVSTRIDIG: Fungerende Forbrukerombud Bente Øverli reagerer på Kondomeriets nyeste reklamekampanje, og betegner den som lovstridig. Foto: Forbrukerombudet Vis mer

Etter dagens rabalder og brevet fra Forbrukerombudet, sier hun følgende:

- Vi følger med på det som skjer i sosiale medier og på nrk.no. Det skrives og menes mye, og mange tilbakemeldinger er også positive. Her har vi fått til en debatt, og det var det vi ønsket, sier Jonsson til Dagbladet.

- Skal man bryte loven for å få til en debatt?

- Nei, det har vi ikke hatt som formål. Det må vi bare beklage, og ta til etterretning, svarer Jonsson.