KAMPEN PÅGÅR: «Ingen rusavhengig eller pårørende skal oppleve at samfunnet har gitt opp deres kamp,» skriver artikkelforfatter. 
Illustrasjonsbilde: Aleksander Nordahl
KAMPEN PÅGÅR: «Ingen rusavhengig eller pårørende skal oppleve at samfunnet har gitt opp deres kamp,» skriver artikkelforfatter. Illustrasjonsbilde: Aleksander NordahlVis mer

Forbudet har folkets støtte

Bekjempelsen av narkotika er på ingen måte en tapt sak i Norge.

Minerva-redaktør Nils A. Andresen hevder i kronikken «Narkotikafreden» 6. desember at norsk narkotikapolitikk er en «krig mot menneskenaturen» og at «forbudsregimet vil falle». Andresen unnlater å fortelle at legalisering er uforenlig med den norske folkeviljen. En legalisering slik Andresen tar til orde for undergraver selve fundamentet for den ansvarlige ruspolitikken folket vil ha. Bekjempelsen av narkotika er på ingen måte en tapt sak i Norge, og ingen rusavhengig eller pårørende skal oppleve at samfunnet har gitt opp deres kamp.

Som Andresen skriver, det er for mye lidelse på veien. Det er derfor underlig at han ikke tar seg tid til å diskutere de mange og sammensatte årsakene til at vi har så mange narkotikainduserte dødsfall i Norge. Ethvert dødsfall er et dødsfall for mye, her er vi alle enige. Legaliseringstilhengerne har imidlertid gjort overdosedødsfallene til sitt mantra i sin krig for legalisering, og det er etter vår oppfatning et for snevert utgangspunkt for en konstruktiv debatt. Effektiv narkotikapolitikk er alltid en kombinasjon av forebygging, behandling og lovverk. Samtidig er politikkutformingen avhengig av folkelig legitimitet. Andresen undervurderer ikke bare lovforbudets betydning, men også støtten i den norske befolkning. En Actis-undersøkelse fra våren 2011 viser at hele 88 prosent støtter forbudet mot narkotika.

Liknende undersøkelser har vist tilsvarende høye tall. Norge har eksepsjonelt lave tall på ungdommer som eksperimenterer med narkotika. I debatten om ruspolitikken gir man likevel sjelden plass i ordskiftet for alle som jobber for at barn og unge skal ha et godt og rusfritt oppvekstmiljø. Staten forsøker gjennom flere forskjellige tiltak å redusere skadene forårsaket av alkohol og tobakk. De fleste av disse tiltakene er det politisk enighet om, og det er få som betviler det faktum at hensynet til folkehelsa må være selve grunnpilaren i norsk ruspolitikk. Narkotikaforbudet har derfor befolkningens støtte.

Innlegget sto i avisen 9. desember.