SIRKUS: Cirkus Merano i Oslo i 2003. Elefanten Colonel Joe, verdens største dresserte elefant.
Her med Clara Peters sittende på støttennene.
SIRKUS: Cirkus Merano i Oslo i 2003. Elefanten Colonel Joe, verdens største dresserte elefant. Her med Clara Peters sittende på støttennene.Vis mer

Debatt: Sirkusdyr og dyrevelferd

Forbudet mot elefanter i sirkus er i høyeste grad reelt

Forbudet mot elefanter i sirkus handler om å øke respekten for dyr og kunnskapen om deres behov.

Meninger

Ruben Pettersen og Camilla Pettersen hevder i Dagbladet 15. september at det ikke er innført et forbud mot elefanter i sirkus og at NOAHs arbeid for sirkusdyrene ikke er viktig.

Etter over 25 år med hardt arbeid fra NOAHs side, ble det forrige uke kjent at det fra 2017 blir ulovlig å vise frem elefanter i norske sirkus. Forbudet er i høyeste grad reelt – og følger av at Mattilsynet er gitt myndighet til å nekte arter i sirkus, og at de er helt tydelige på hvilke arter de mener bør være forbudt.

Mattilsynet er for et elefant-forbud og har uttalt at «det ikke er mulig å lage et regelverk som sikrer god velferd for asiatiske elefanter innenfor rammebetingelsene omreisende sirkus har i Norge». Norge blir nå et av mange land med forbud mot eksotiske dyr i sirkus. Veterinærinstituttet uttaler at de er «bekymret for velferden til alle dyr som holdes i omreisende sirkus», og flere land har av dyrevelferdsmessige årsaker innført forbud mot alle dyr i sirkus. Forhåpentligvis besvarer det skribentenes spørsmål om hvorfor NOAH jobber for at dyr skal slippe å opptre i sirkus.

Skribentene synes å tro at NOAH ikke jobber for andre dyr, men de fleste vet at NOAH jobber for alle dyr: Vi har fått gjennomslag for dyrepoliti og anmelder en rekke dyremishandlingssaker hvert år. Vi har oppnådd en sterk opinion mot pelsdyroppdrett, og en pelsfri norsk motebransje. Vi oppnår stadig større bevissthet rundt produksjonsdyrenes levekår.

Forbudet mot elefanter i sirkus handler om å øke respekten for dyr og kunnskapen om deres behov. Det burde enhver som påberoper seg interesse for dyrevelferd kunne applaudere.