Forby telefonsalg

TELEFONSALG: De fleste av oss har opplevd det: Elskelige mennesker i telefonen, som slett ikke ringer for å si at de er glad i oss. De vil selge oss noe. Lodd eller kalendere. Eller et abonnement på strøm, telefon, truser, sokker, omega 3 eller vaskemidler. Lørdag 27. januar kunne vi i «Fakta på lørdag» på NRK1 følge telemarketingfirmaet Televita og deres arbeid for å selge lodd til inntekt for Norges astma- og allergiforbund (NAAF). Vi så en meget entusiastisk leder av firmaet som tok seg godt av sine ansatte, og skaffet arbeidsplasser i distriktene. Flere av de ansatte var også svært ivrige i jobben sin, og vi kunne høre at de i løpet av få år hadde bidratt med rundt 100 millioner kroner til det gode formål. Det finnes kanskje mange slike glade historier der ute. Likevel går Forbrukerombudet inn for å forby telefonsalg. Hvorfor ønsker vi det, og hva går dette ut på?

FENOMENET telefonsalg går for en stor del ut på å selge noe til noen som ellers aldri har tenkt på å kjøpe det som tilbys. Det krever en god porsjon overtalelse. Og det er denne overtalelsen som er så irriterende og påtrengende, og som veldig mange reagerer negativt på. I «Fakta på lørdag» så vi at Televitas selgere ble opplært til å ikke å respektere et nei eller flere, men til å fortsette å overtale kunden. Mange som henvender seg til Forbrukerombudet forteller samme historie: «jeg sa nei flere ganger, men til slutt sa jeg ja for å bli kvitt den masete selgeren».

VI SÅ ET graverende ek-sempel på dette i filmen: En selger ringer opp igjen til en mann to ganger etter at denne mannen har gitt uttrykk for at han verken vil snakke med noen nå, eller kjøpe noe. Dette er helt uakseptabel oppførsel. Bransjen kan ikke være overrasket over negative reaksjoner og holdninger når folk opplever at deres nei ikke respekteres. Ett nei skal være nok! Telefonsalgsbransjen tar selvfølgelig kraftig til motmæle mot forslaget om forbud mot telefonsalg. Deres viktigste argument er at mange arbeidsplasser vil gå tapt. Dersom det kan påvises at dette blir en konsekvens, må dette hensynet veies opp mot forbrukerinteressene. Hver eneste dag får Forbrukerombudet mange henvendelser fra forbrukere som på en eller annen måte har hatt dårlige erfaringer med telefonsalg. Noen er irriterte over å få oppringing til tross for at de har reservert seg mot telefonsalg. Andre er sinte fordi selgerne har vært ufine og alt for pågående. De fleste er fortvilet og trenger råd fordi de har fått en regning eller også inkassovarsel for produkter eller tjenester de aldri har bestilt. Interesseavveiingen blir dermed: skal man ta mest hensyn til dem som blir forstyrret mot sin vilje, støtt på grunn av selgernes oppførsel, og som havner i en uberettiget betalingskonflikt, eller skal man ta mest hensyn til virksomheten som skaper disse problemene?

ET FORBUD mot telefon-salg er nå til vurdering i regjeringen. Forbrukerombudet støtter et slikt forbud, som innebærer at det ikke skal være lov å ringe noen i telefonsalgsøyemed uten at forbrukeren på forhånd har sagt «ja takk» til å motta slike telefonhenvendelser. I dag kan forbrukerne reservere seg mot telefonsalg i Brønnøysundregisteret. Vi mener dette ikke er godt nok. For det første opplever mange at de får oppringninger til tross for at de har reservert seg. Men det viktigste er at telefonsalg er en så påtrengende form for reklame at systemet ikke bør legge opp til at det er forbruker selv som aktivt må forsøke å verne seg mot den. Aktivitetsplikten må ligge hos den næringsdrivende som ønsker å benytte dette som salgskanal, ved at denne på forhånd må innhente samtykke fra potensielle kunder. Innføringen av en «ja takk»-regel vil sette kundene i stand til å foreta et mer reelt valg. Mens noen synes det er greit å få telefoninformasjon om muligheten for å spare strøm, vil andre kanskje heller ha muligheten til å tegne et godt årsabonnement på truser? Telefonselgerne vil med en slik regel treffe kunder som faktisk er interessert i å bli kontaktet. Og det vil jo begge parter tjene på?