Førdes kriseplan

Total krise i NRK

 • Kutte 59 millioner i divisjon Kringkaster, det vil si enheten som sender programmene hjem til tv-en og radioapparatet ditt, blant annet kutte 15 mill. til smale kulturprogrammer på NRK2.
 • Reduksjon av morgensendinger høsten 2001 (30 mill. spart), nedlegging av NRK2 (100 mill. spart), nedlegging av P3 (60 mill. spart). Til sammen spart: 190 mill.
 • Sami Radio: Sendinger starter ikke før høsten 2001.
 • Futurum: Redusert digitalsatsing kan bli aktuelt. Medfører brudd med strategien for, og meningen med, opprettelsen av Futurum.
 • Nyhetsdivisjonen (NYDI): Forslag: kutt på 40 millioner, 20 mill. på Marienlyst og 20 mill. i rasjonalisering av distriktskontor og effektivisering av utenriksdekningen.
 • Nedbemanning: 300 årsverk à 300 000 kroner, 150 sluttvederlag, 75 ekstrapensjoner og 75 ved naturlig avgang. Foreslått godtatt som underskudd på 2001-budsjettet (ikke godkjent i styret). Helårseffekt 150 mill., planlagt full effekt i 2002.
 • Prognose for effekt av ansettelsesstopp i 2000: 52 årsverk.
 • 100 NRK-ledere trenes nå i samtaler om nedbemanning.
 • Strategi for nye kutt ved at styret ikke godkjenner underskudd på 75 mill.: Realistisk å kutte sendeflater eller hele kanaler, for eksempel NRK2.
 • NRK Ressurser: Drives for lite kostnadseffektivt. Må regne med konkurranseutsetting. Divisjonen har på enkelte områder overkapasitet, med unødvendige dyre løsninger på personalsiden.
 • Investeringsbudsjett: Avskrivninger på 210 millioner.
 • Likviditetsbudsjett: Vurdere kassakreditt før lisensinnbetalinger i mars 2001, september 2001 og mars 2002.
 • Endelige vedtak skal være klare 31. januar 2001.