KREVER KUNNSKAP: Politiet trenger å utvikle sin kompetanse og erfaring med miljøer som hyller terror og Osama bin Laden, skriver Jan Bøhler i sitt svar til John Olav Egeland. Foto: Kyrre Lien / NTB Scanpix
KREVER KUNNSKAP: Politiet trenger å utvikle sin kompetanse og erfaring med miljøer som hyller terror og Osama bin Laden, skriver Jan Bøhler i sitt svar til John Olav Egeland. Foto: Kyrre Lien / NTB ScanpixVis mer

Forebygging er ikke «tankepoliti»

Egeland vrenger noe jeg har sagt om militante ekstremister til det ugjenkjennelige, og polemiserer deretter mot det.

Jeg tar gjerne en diskusjon om rettssikkerhet og rettsstaten med John Olav Egeland. Vi har styrket den med for eksempel lovregulering av politiregistre, tiltak mot uriktige domfellelser, Barnas hus for barn i rettsapparatet, alternative former for ungdomsstraffer, utvikling av fri rettshjelp, og så videre. Jeg tror veldig få her i landet kjenner seg igjen i Egelands beskrivelse av at politikere fra alle partier «for lengst har lagt rettsstaten bak seg» (Dagbladet i går). Han vrenger også på noe jeg har sagt om militante ekstremister til det ugjenkjennelige, og polemiserer deretter mot det.

Det jeg sa i Aftenposten 30. oktober var at jeg ønsket et samarbeidsprosjekt mellom de fem lokale politistasjonene i Oslo og andre aktuelle politidistrikter for å bygge et bredt forebyggende politiarbeid overfor militante ekstremister. Jeg nevnte metoder som dialog, oppsøkende virksomhet, bekymringssamtaler - tiltak som er i tråd med regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Dette er metoder som er brukt med stort hell enten man forebygger overfor voldsdyrkende nynazisme eller ungdom på vei inn i gjengmiljøer.

Jan Bøhler.
Jan Bøhler. Vis mer

Å kalle slikt forebyggende arbeid for «spesialpoliti som skal drive politisk overvåking uten at det foreligger mistanke om noe kriminelt», er mildt sagt en kortslutning.

Når nærpolitiet arbeider med utsatte grupper og miljøer i risikosonen er det ikke for å etterforske eller være «tankepoliti» - men for å bygge opp kontakt og informere om hvor grensene til kriminalitet går. Det bør de også gjøre overfor miljøet som hyller terror og identifiserer seg med Osama bin Laden, hvorav flere er anmeldt for trusler mot journalister, politikere, jøder og en synagoge, og forbindes med opphold hos terrorgrupper i krigsområder. Politiet trenger å utvikle sin kompetanse og erfaring med dette. Derfor foreslo jeg et samarbeidsprosjekt for å samle kunnskap og forbedre innsatsen. Aftenpostens desk dro det vel langt når de i overskriften sin kalte dette for «en egen politistyrke mot radikale islamister», men Egeland drar det helt ut av sin sammenheng.

Egeland legger også inn en parodiering av lovforslagene mot forberedelser av soloterrorisme som har vært på høring. Det han ser bort ifra er at det må påvises et forsett - og at dette sammen med konkrete forberedelser må utgjøre en påviselig helhet, som politiet må gå til domstolen med - før det kan iverksettes tiltak. Det er altså ikke nok å ha gummihansker eller overall hjemme, slik skremselspropagandaen ynder å framstille det.

Følg oss på Twitter