Foredragsholder

Hva er det med Russland?

Den som selv vil høre Grigorij Pomerants, har sjansen torsdag kl. 16.15.

Da holder han foredraget «Russlands svar på Vestens ekspansjon» i auditorium 3 i Sophus Bugges hus på Universitetet i Oslo.