Foreldrene i Hamar lar seg ikke villede

For oss med barn i Hamar er det lett å se at det ikke ødsles med penger i barnehagene. Kommunen forsøker å skvise saft fra en sitron som allerede er uttørket.

Følger ikke opp egen strategiplan: Dette budsjettet dreier seg ikke kun om 1,65 millioner kroner i kutt i barnehagesektoren. Det dreier seg vel så mye om de millionene som ikke lenger er på bordet, skriver Trine Fleischer Eng. Foto: Sherpa film.
Følger ikke opp egen strategiplan: Dette budsjettet dreier seg ikke kun om 1,65 millioner kroner i kutt i barnehagesektoren. Det dreier seg vel så mye om de millionene som ikke lenger er på bordet, skriver Trine Fleischer Eng. Foto: Sherpa film.Vis mer
Meninger

Flertallet i Hamar kommunestyre har vedtatt en økonomiplan for 2016-19 der barnehagesektoren skal stå for en tredjedel av totale årlige innsparinger på 39 millioner. Rådmann Terje Halvorsen og ordfører Morten Aspeli (Ap) mener kun 1,65 millioner av budsjettkuttet i barnehagesektoren rammer kvaliteten i Hamars barnehager. Vi i Barnehageaksjonen Hamar mener dette er en forenklet og villedende fremstilling av virkeligheten.

Budsjettforslaget tar utgangspunkt i en konsulentrapport som hevder at Hamar kommune bruker 20 millioner kroner mer på barnehager enn sammenliknbare kommuner.

Kommunene det er sammenliknet med har imidlertid gjennomgående nyere, mer egnende barnehagebygg med betydelig større barnegrupper og dermed lavere voksentetthet enn Hamars kommunale barnehager.

Hamar sliter med en lite kostnadseffektiv barnehagestruktur som gjør at det er vanskelig å finne innsparinger som ikke rammer kvaliteten. For oss med barn i Hamar er det lett å se at det ikke ødsles med penger i barnehagene. Kommunen forsøker å skvise saft fra en sitron som allerede er uttørket.

Foreldrenes hovedfokus er nettopp voksentettheten. I anbefalingen fra Barnehagelovutvalget i stortingsmelding 24 kan vi blant annet lese at voksentettheten i barnehagen bør øke til en voksen per tre barn for barn under tre år, og en voksen per seks barn når barna er over tre. Økt voksentetthet er grunnleggende for kvalitet i barnehagen. Derfor var det også gledelig at Hamar kommune i 2013 uttalte et ønske om å redusere antallet barn i småbarnsavdelingene fra 14 til 12 barn i 2015 og deretter til ni barn i 2019.

Dette vil imidlertid koste. Anslagsvis kreves 75 nye barnehageplasser, tilsvarende 5 millioner kroner i året. I budsjettplanene som forleden ble vedtatt tok kommunen et godt steg vekk fra planen om økt voksentetthet. Vi risikerer nå heller det motsatte. Dette budsjettet dreier seg ikke kun om 1,65 millioner kroner i kutt i barnehagesektoren. Det dreier seg vel så mye om de millionene som ikke lenger er på bordet.

Hamar kommune har hatt løpende inntak. Barn født etter 1. september samt de som søker etter søknadsfristen har gått ut, f. eks. grunnet tilflytting, har fått plass. Vi mener løpende opptak er viktig for å gjøre Hamar til en attraktiv kommune for småbarnsfamilier. I tillegg ligger det en annen bekymring i denne sammenhengen som ikke har kommet frem. Kutt i løpende inntak vil gi en reduksjon i antall kommunale plasser fra neste barnehageår. Det er en reell sjanse for at det vil medføre at avdelinger slås sammen og at voksentettheten i barnehagene som rammes minsker.

Vi lurer derfor på hvilken retning ordføreren og rådmannen har staket ut for barnehagene i Hamar kommune. Går de i retning av «sammenliknbare kommuner» med lavere voksentetthet, eller er hensikten fortsatt å følge opp kommunens egen strategiplan for barnehagesektoren?

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.