Fører Norge en kristen krig?

11. SEPTEMBER: At det var Al Qaida som stod bak kaprerangrepene 11. september 2001, har vel myndighetene i USA dokumentert så vidt grundig at det er liten grunn til å tvile på det. En annen sak er at ledende folk i Bush-administrasjonen ville hilse velkommen et nytt «Pearl Harbour», for å stålsette sine landsmenn til ny innsats. Så de gjorde kanskje ikke hva de kunne for å forebygge et slikt angrep.

UTTALELSENE FRA imamer i Norge om at lederne i Washington selv arrangerte den forferdelige scenen, virker likevel urimelige. Men hvorfor i all verden blander Bjarne Håkon Hanssen seg opp i dette? Han har da nok annet å ordne opp i. Vi mangler ikke medier og engasjerte mennesker til å ta del i den offentlige debatten.Attpåtil virker inkluderingsministerens ordvalg ekskluderende. Hvorfor bruke et så sterkt ladet ord som ekstremisme om påstander uten troverdighet? Hvorfor stemple imamene personlig istedenfor å ta fatt på saksinnholdet i uttalelsene deres?

ET GODT NORSK ordtak advarer mot å male Fanden på veggen. Hvorfor da skremme med at det kan bli vanskeligere for muslimer å få jobb i Norge etter imamenes uttalelser? Og hvorfor selv bruke den tendensiøse talemåten om at det var muslimer som angrep USA? Riktignok tilhørte flykaprerne Islam, men de tilhørte først og fremst en gruppe som går mye lenger i å bruke vold enn det store flertallet av trosfellene deres. NATO-troppene i Afghanistan kommer fra land som har like kristen bakgrunn som flykaprerne i USA hadde muslimsk. Bush startet også med å kalle krigen sin et korstog. Skulle Bjarne Håkon Hanssen være logisk, burde han tilsvarende si at de norske troppene i Afghanistan fører en kristen krig. Det gjør han neppe.