Forfalsket Hitler-brev med Hamsun-signatur

Og på denne måten lurte svindleren til seg flere hundretusen kroner.

 - BEDRAGERI:  - Det viktigste med denne saken er at bedrageriet dreier seg om forfalskning av historiske skrifter. Økokrim mener bedraget hadde en samfunnsskadelig karakter, og det mener jeg kommer godt frem i dommen, sier politiadvokat Aud Ingvild Slettemoen i Økokrim, til Dagbladet. Foto: Axmanns erindringer. Foto(innfelt): Økokrim.
- BEDRAGERI: - Det viktigste med denne saken er at bedrageriet dreier seg om forfalskning av historiske skrifter. Økokrim mener bedraget hadde en samfunnsskadelig karakter, og det mener jeg kommer godt frem i dommen, sier politiadvokat Aud Ingvild Slettemoen i Økokrim, til Dagbladet. Foto: Axmanns erindringer. Foto(innfelt): Økokrim.Vis mer

(Dagbladet): En mann er dømt til ett år og ni måneders fengsel for å ha forfalsket og solgt brev og manuskripter med Knut Hamsun og Henrik Ibsens underskrift.

Ni måneder av dommen er gjort betinget. I tingretten ble mannen dømt til to år ubetinget fengsel.

Totalt er mannen dømt for å ha forfalsket og solgt 25 objekter, blant annet manuskriptdeler av Hamsuns verk «På gjengrodde Stier» og Hamsuns dagboknotater i forbindelse med forfatterens møte med Adolf Hitler i 1943.        

- Det er kjent at Hamsun møtte Hitler, og at forfatteren ikke var fornøyd med dette treffet. Men almanakken inneholder et utkast til brev til Hitler, hvor det sto at han ikke var fornøyd med møtet. Det er en tekst Hamsun aldri har skrevet, sier politiadvokat Aud Ingvild Slettemoen i Økokrim, til Dagbladet.   

Tre sentrale punkter Mannen er i hovedsak dømt for tre hendelser:
• I desember 2005 ble fem objekter omsatt for 195 000 kroner til Nasjonalbiblioteket. Disse objektene viste seg senere å være forfalsket.  • I perioden fra juni 2005 til juni 2006 ble det levert en gruppe på 19 objekter til Nordli Antikvariat. Av de 19 ble 16 objekter undersøkt og er ifølge tiltalen ikke ekte. • Det tredje forholdet gjelder at han i juni 2006 fikk gjennomført et salg til Nasjonalbiblioteket av tre Hamsun-objekter. Dette ble solgt for hele 500 000 kroner.
- Uskyldig Advokat Thomas Berge, fra advokatfirmaet Elden, er den dømtes forsvarer i denne straffesaken. Hans klient mener han ikke er skyldig.

- Min klient er fornøyd med at han fikk halvert straffen fra tingretten. Han står fast på at han er uskyldig, og vi på nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til om vi skal anke avgjørelsen.

- Hva sier din klient om påstandene som er rettet mot ham?

- Han mener han er uriktig dømt, og at han verken har produsert eller visst at dokumentene ikke var ekte. Tvert imot har han hele tiden oppfordret til at alt måtte undersøkes nettopp med sikte på å avsløre eventuell uekthet.

«Manipulerende og beregnende» Han skal også ha forfalsket et innmeldingsskjema fra Hamsun i NS hjelpeorganisasjon, samt brev og dedikasjoner fra Henrik Ibsen til Knut Hamsun, Edvard Munch, Bjørnstjerne Bjørnson og Jonas Lie.

Politiadvokaten er fornøyd med at mannen nå er dømt.

- Det viktigste med denne saken er at bedrageriet dreier seg om forfalskning av historiske skrifter. Økokrim mener derfor bedrageriet hadde en særlig samfunnsskadelig karakter, og det mener jeg kommer godt frem i lagmannsrettens dom - blant annet ved at lagmannsretten framhever som skjerpende at bedrageriet bærer kimen i seg til en forvrengning av historien, sier Slettemoen.

Lagmannsretten legger vekt på at forholdene er bedrevet over lengre tid, at det skal være «godt planlagt» og at fremgangsmåten var «manipulerende og beregnende».


 HITLER-FORFALSKNING:  Totalt er mannen dømt for å ha forfalsket 25 objekter, blant annet manuskriptdeler av Hamsuns verk «På gjengrodde Stier» og Hamsuns dagboknotater i forbindelse med forfatterens møte med Adolf Hitler i 1943.  Foto: Økokrim.
HITLER-FORFALSKNING: Totalt er mannen dømt for å ha forfalsket 25 objekter, blant annet manuskriptdeler av Hamsuns verk «På gjengrodde Stier» og Hamsuns dagboknotater i forbindelse med forfatterens møte med Adolf Hitler i 1943. Foto: Økokrim. Vis mer