Forfattere reagerer på at konflikt i musikkmiljøet påvirker litteraturfestival

Norsk litteraturfestival kan miste knutepunktstøtten.

REAGERER: Vigdis Hjorth mener Litteraturfestivalen på Lillehammer fungerer etter intensjonen til knutepunktordningen Foto: Sondre Steen Holvik
REAGERER: Vigdis Hjorth mener Litteraturfestivalen på Lillehammer fungerer etter intensjonen til knutepunktordningen Foto: Sondre Steen HolvikVis mer

(Dagbladet): - Jeg har skjønt at det har vært uenighet i musikkmiljøet om knutepunktordningen, men slik jeg har forstått det, så fungerer ordningen godt på litteraturområdet, sier Vigdis Hjorth.

Den profilerte forfatteren reagerer på at kulturminister Thorhild Widvey (H) foreslår å avvikle knutepunktordninga for 14 av 16 festivaler neste år.

Ordningen har sikret utvalgte festivaler ekstra finansiering, men har vært omdiskutert, blant annet fordi mange i musikkmiljøet opplevde fordelinga som urettferdig.

De største festivalene som har nytt godt av ordninga, er selvsagt skuffede over forslaget. Men flere enn musikkfestivalene blir rammet om knutepunktordningen endres, også Norsk litteraturfestival rammes om knutepunktordningen legges ned.

Ulogisk Dette er ulogisk når begrunnelsen for avviklingen er at knutepunktordningen har vært uheldig og konkurransevridende for musikkfeltet, mener Marit Borkenhagen, festivalsjef Norsk Litteraturfestival.

- Vi har visst at de skulle ha en gjennomgang av ordningen, og forventet en diskusjon rundt dette eller en justering, men da lekkasjen fra statsbudsjettet kom, var det nytt og veldig overraskende for meg at de ville legge ned hele ordningen, sier hun.

VIKTIGE STØTTEORDNINGER: Per Petterson mener at støtteordningene i Norge er som et sårbart økologisk system som bør bevares. Foto: NINA HANSEN / Dagbladet
VIKTIGE STØTTEORDNINGER: Per Petterson mener at støtteordningene i Norge er som et sårbart økologisk system som bør bevares. Foto: NINA HANSEN / Dagbladet Vis mer

Norsk Litteraturfestival har hatt knutepunktstatus siden 2006 og fikk i år 2,9 millioner. I det nye forslaget skal støtten til festivalene flyttes inn under Kulturrådets styre neste år. Borkenhagen er redd deres arbeid rives ned uten en fast støtteordning.

- Det har tatt 20 år å bygge opp festivalen til det den er i dag, men det er fort gjort å rive den ned, mener Borkenhagen. 

- Det som er viktig for oss er langsiktighet og forutsigbarhet. Festivalen har en rekke nasjonale oppgaver som man må ta godt vare på, men som vi nå frykter at står i fare, sier Borkenhagen som håper at stortingspolitikerne protesterer mot forslaget som skal behandles før jul.

Forfatterstøtte Forfatter Vigdis Hjorth mener at Litteraturfestivalen på Lillehammer er en samlende festival for hele bransjen, slik intensjonen for ordningen er.

- Litteraturfestivalen på Lillehammer fungerer som en bransjefestival. Der samles kritikerne, forleggerne og hele bokbransjen. Kontakter opprettes der på tvers av rollene man ellers har. Jeg kan ikke skjønne annet enn at den fungerer etter intensjonen til knutepunktordningen.

Hun reagerer veldig på at festivalen kan miste sin faste finansiering.

SYND Å ROKKE VED:  Språkforsker og forfatter Helene Uri mener det er synd å rokke ved den posisjonen litteraturfestivalen har fått.  FOTO: ADRIAN ØHRN JOHANSEN/ DAGBLADET
SYND Å ROKKE VED: Språkforsker og forfatter Helene Uri mener det er synd å rokke ved den posisjonen litteraturfestivalen har fått. FOTO: ADRIAN ØHRN JOHANSEN/ DAGBLADET Vis mer

- Det er veldig synd. Vi er i en bransje som har nok utfordringer fra før av. Litteratur har blitt en eksportvare som setter Norge på kartet, det hadde ikke skjedd uten gode ordninger på feltet, sier hun og hevder at vi ikke hadde fått internasjonale suksessforfattere som Karl Ove Knausgård og Per Petterson uten gode støtteordninger.

Per Petterson ser seg enig.

- Støtteordningene i Norge er som et økologisk system, det skal lite til for å ødelegge det. Det høres veldig merkelig ut om de ikke lenger skal sikre finansieringen til Litteraturfestivalen på Lillehammer. Det er en av de viktige festivalene i Europa, der utrolig mange av de største internasjonale forfatterne har vært, og der vi får å vise hva vi driver med i Norge, sier den kritikerroste forfatteren.

- Vi er en kulturnasjon, og da må det norske samfunnet sikre vårt viktigste vindu utad. Litteraturfestivalen kan ikke dra i land dette selv.

Forfatter Helene Uri forteller at festivalen har betydd mye for hennes forfatterskap.

HAR ALT:  Forfatter Anne B. Ragde mener at Litteraturfestivalen på Lillehammer har alt en litteraturfestival bør ha. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
HAR ALT: Forfatter Anne B. Ragde mener at Litteraturfestivalen på Lillehammer har alt en litteraturfestival bør ha. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet Vis mer

- Dette er den for meg største viktigste og beste litteraturfestivalen. Vi må fortsette å støtte dem og innse hvor viktig festivalen er for bransjen og boknorge. De har vært flinke til å lage en fin kombinasjon av alt fra faglige smale innslag til det mer folkelige. Det tar tid å opparbeide seg den posisjonen, det er synd å rokke ved den nå, sier Uri.

Forfatter Anne B. Ragde mener også at Norsk Litteraturfestival lever opp til intensjonen om å lage en samlende festival for hele bransjen.

- Det er et bransjetreff som også er ekstremt publikumsvennlig. Skal det være høyere krav til festivalen, skjønner ikke hva det kan være, den har absolutt alt, sier hun.

Knutepunktordningen ikke viktig Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H), statssekretær i Kulturdepartementet, er ikke enig i kritikken.

- Etter en grundig og åpen prosess har vi fått tydelige tilbakemeldinger på at knutepunktordningen ikke er et godt virkemiddel for å sikre kvalitet og utvikling i hele festivalfeltet. Konkurransevridning er bare et av argumentene for å endre dagens ordning, skriver han i en e-post til Dagbladet.

Han mener at Kulturrådet vil gi en bedre fordeling av midlene til de ulike norske festivalene.

- Kvalitet fremmes best når det ligger et kunstfaglig skjønn til grunn for fordelingen av statlige midler til festivaler. Det sikrer vi nå ved overføringen til Kulturrådet, som skal utvikle en mer dynamisk og framtidsrettet festivalstøtteordning, skriver han.    

- Jeg tror ikke det er knutepunktstatusen som er avgjørende for om Litteraturfestivalen på Lillehammer vil fortsette å være en viktig festival på litteraturfeltet.

Instagram Følg @dagbladet.no på Instagram