SLUTT PÅ ENERETT? «Etter initiativ fra undertegnede, har det siden før jul pågått en strategidebatt på en lukket Facebook-side, der et femtitall forfattere har deltatt. Formålet med denne gruppen har vært å uteske de muligheter vi har for å få forlagene til å fravike klausulen om enerett», skriver Gert Nygårdshaug (bildet). Foto: Torbjørn Berg
SLUTT PÅ ENERETT? «Etter initiativ fra undertegnede, har det siden før jul pågått en strategidebatt på en lukket Facebook-side, der et femtitall forfattere har deltatt. Formålet med denne gruppen har vært å uteske de muligheter vi har for å få forlagene til å fravike klausulen om enerett», skriver Gert Nygårdshaug (bildet). Foto: Torbjørn BergVis mer

Forfatternes digitale framtid

Forlagene bør se at det vil være lønnsomt å overføre hele fortjenesten på eboksalg av backlist til forfatteren.

Meninger

For første gang står norske forfattere nå overfor en historisk mulighet til å kunne oppnå en større fortjeneste ved salg av sine bøker. Planlegging og utvikling av en internettportal der forfatterne kan selge sine ebøker til den pris de selv setter, Eporten.no ble presentert for en rekke forfattere og et par «frie» forleggere på et møte før jul. Hvilket forutsetter at forfatteren ikke er bundet til en kontrakt med et forlag der forleggeren har enerett til digitalt salg. Noe de fleste forfattere er i dag.

Etter initiativ fra undertegnede, har det siden før jul pågått en strategidebatt på en lukket Facebook-side, der et femtitall forfattere har deltatt. Formålet med denne gruppen har vært å uteske de muligheter vi har for å få forlagene til å fravike klausulen om enerett, og gi oss forfattere delrett til salg av våre tidligere utgivelser, vår backlist, som ebøker gjennom de kanaler vi selv ønsker. Det engasjement og den kampvilje denne debatten har vist, har vært formidabel. Og resultatene har ikke latt vente på seg.

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

Ledende forfattere fra de store forlagene Gyldendal, Aschehoug og Cappelen har hatt møter med sine forlag og søkt forhandling med disse gjennom en positiv dialog. Når de har framført våre argumenter, har forlagene nikket og vært villige til å komme oss i møte. Pr. i dag har våre forhandlere klart det kunststykket å oppnå en viss frigjøring fra eneretten til digitalt salg, ved at vi gis lov til å selge våre bøker gjennom de kanaler vi selv måtte ønske, forutsatt at moderforlaget får en viss prosentdel av salget. Dette er en viktig seier, ikke bare for oss forfattere, men også for leserne, som vi skal se.

Hva betyr dette i praksis? Slik det er i dag, selges eBøker gjennom ulike internettportaler til en ofte - for leseren - ugunstig høy pris. Noe som har medført at salget av ebøker har gått forholdsvis tregt. Vi forfattere er blitt avspist med en latterlig lav fortjeneste, noe som de fleste av oss anser som i overkant knipent, da vi vet at digitalt salg bare krever noen enkle tastetrykk; altså svært liten arbeidsinnsats fra forlagets side. Ved den avtalen kollegene nå har framforhandlet med de store forlagene, vil nettofortjenesten pr. solgte bok nesten bli doblet ved salg gjennom vår egen portal.

La oss se litt langsiktig på dette: Vi vet at i årene framover vil ebøker overta mye av det markedet som i dag er billigbøker, paperbacks. Enkelte utsalg, spesielt på flyplasser, merker allerede nå nedgang i salg av pocketbøker. Dette av den enkle grunn at mange lesere laster opp sitt digitale lesebrett med titler, istedenfor å fylle opp kofferten med bøker når de skal ut på reise eller på ferie. I en ikke altfor fjern framtid, er det sannsynlig at paperback-salget for en stor del blir erstattet med salg/kjøp av ebøker. I dag tjener en forfatter 15-18 kroner pr. paperback. Omtrent like mye får man for samme bok som ebok med dagens avtaler.

Hold fast ved dette nå, og la oss se hva som kan skje om forfatteren får rett til å selge sine tidligere utgivelser, sin backlist via egen salgskanal: For det første vil utsalgsprisen kunne senkes kraftig i forhold til andre eBok-aktører på markedet. Dette til glede for bokleseren/kjøperen. Men samtidig vil også forfatteren tjene mer pr. solgte eks. Salgsvolumet vil kunne øke betraktelig og derved vil forfatteren igjen kunne senke prisen ytterligere. Allerede i dag, med de resultater forhandlingene med storforlagene har gitt, er dette en vinn-vinn-situasjon for både forfatter og leser. Men det må bli enda bedre.

Hva så med forlagene? Også forlagene bør se at å overføre en større del av - og etter hvert hele - fortjenesten på eboksalg av backlist over til forfatteren, vil være en lønnsom strategi på sikt. Å gi sine egne forfattere større utkomme av sitt arbeid, vil nødvendigvis inspirere og føre til at flere vil kunne leve av sitt yrke på heltid. De vil kunne utvikle sitt forfatterskap kvalitativt på en måte som kommer forlagene til gode. Ikke minst gjelder dette den «smale» litteraturen, poeter og debutanter, som i dag nesten ikke er synlig i de store bokhandlerkjedene. Også disse vil kunne synliggjøres på en helt annen måte gjennom forfatternes egen salgsportal for ebøker. Og derved øke sitt salg vesentlig.

Papirboken vil temmelig sikkert aldri dø. Selv om volumet av billigbøker vil komme til å synke dramatisk i årene framover, gjenstår nyutgivelsene, ferskvaren, hardcover-utgavene som forlagene har enerett til å selge, også som ebok innenfor de rammer fastprisavtalen setter. Sett under ett, i et nært fremtidsperspektiv - og gitt visse betingelser - vil en avtale som gir forfatterne full delrett på salg av egen backlist, tjene både forfatteren, leseren og forleggeren.

Da gjenstår ett problem: Salg av ebøker er momsbelagt. Dette er en hemsko for forfattere som velger å selge sine egne bøker over den nye forfatterportalen når den åpner. Riktignok må man ha tjent en ganske høy sum for å være momspliktig. Et av de store forlagene har imidlertid åpnet for muligheten til å kunne overta momsproblematikken for sine forfattere som velger å selge sine egne bøker. Men likevel kaster momspålegget en mørk skygge over hele eboksalget her i Norge.

Vi har fått en blåblå regjering. I denne regjeringen er det blant visse en utbredt holdning at kunstnere og kulturarbeidere i mest mulig grad bør kunne leve av sin egen virksomhet uten å være nødt til å lene seg til statlige støtteordninger og stipendier. Nå har denne regjeringen virkelig en gylden mulighet til å øke fortjenesten for en stor gruppe kulturarbeidere, nemlig for oss forfattere: Ved å fjerne momsen en gang for alle på ebøker. Hører du, kulturminister Widvey?

I helga avholder Den norske Forfatterforening sitt årsmøte. Et viktig tema som skal behandles her, er nettopp ebokproblematikken. Kampviljen er stor, og etter dyktige forhandlinger fra enkeltforfattere, som ved eget initiativ har fått åpnet en dør på gløtt inn mot forleggerne i denne saken, er det nå vår egen fagforening bør overta. Og bruke sin tyngde for å oppnå et resultat som kan tjene både forfattere og lesere på en langt bedre måte enn nå i vår digitale framtid.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.