BLIR MINDRE: - Det var aldri intensjonen i pensjonsreformen at pensjonene skulle tape seg i verdi, skriver artikkelforfatteren.  Foto: NTB Scanpix
BLIR MINDRE: - Det var aldri intensjonen i pensjonsreformen at pensjonene skulle tape seg i verdi, skriver artikkelforfatteren.  Foto: NTB ScanpixVis mer

Debatt: Pensjon

Forhandlingsrett for pensjonistene

Det er unødvendig å sette generasjoner opp mot hverandre slik Dagbladet prøver på. Både dagens og framtidas pensjonister fortjener en anstendig utvikling av kjøpekraften i alderdommen.

Meninger
GENRALSEKRETÆR: Harald O. Norman, Pensjonistforbundet.
GENRALSEKRETÆR: Harald O. Norman, Pensjonistforbundet. Vis mer

På lederplass 21. mars forsvarer Dagbladet underreguleringen av løpende pensjon, vel vitende om at pensjonistene kan forvente kjøpekraftsnedgang for tredje året på rad. Dagbladet påstår at pensjonsreformens underregulering er en nødvendig forutsetning for en rettferdig byrdefordeling mellom generasjonene.

Men det var aldri intensjonen i pensjonsreformen at pensjonene skulle tape seg i verdi. Til grunn for Stortingets vedtak om pensjonsreformens reguleringsregler lå en forutsetning om reallønnsvekst på 1,5 prosent. Gjennom et fratrekk på 0,75 prosent ville dette gi pensjonistene halvparten av velstandsveksten til de yrkesaktive.

Problemet er at reallønnsveksten ikke har vært i nærheten av 1,5 prosent de siste årene. Økonomien har endret seg, og reallønnsveksten har blitt lavere enn man forutså. Det er på tide at Stortinget tar sitt eget vedtak om regulering på alvor. Vi mener svaret er å gjeninnføre forhandlinger i oppgjøret. Partene må kunne forhandle fram et anstendig oppgjør hvor vi kan ta hensyn til de økonomiske realitetene.

Det er unødvendig å sette generasjoner opp mot hverandre slik Dagbladet prøver på. Både dagens og framtidas pensjonister fortjener en anstendig utvikling av kjøpekraften i alderdommen. En pensjon som taper seg i verdi er ikke en bærekraftig pensjon, verken i dag eller i morgen.

Folketrygden er grunnmuren i pensjonssystemet vårt. Den betyr mest for dem som har minst, og er viktig å verne om.

På tjenestepensjonsfeltet ser vi store utfordringer. Kundene i Silver har nylig fått 50 prosent kutt i pensjonen, og fripolisene for øvrig spises opp av inflasjon. Den nye standarden i privat sektor er innskuddspensjon som opphører ved 77 år, mange vil bare ha folketrygden å leve av etter dette.

Dagbladet ber oss ha is i magen og skriver at det ikke er behov for å endre reglene i trygdeoppgjøret. Vi kunne ikke vært mer uenig. Dagens regelverk er rigid og gir kjøpekraftsnedgang i år hvor reallønnsveksten er lav. Dette gir pensjonisten en for stor del av byrden i nedgangstider. Hvor forsvarlig er det egentlig å gi en stor gruppe kjøpekraftsnedgang i år hvor økonomien har behov for stimulering? Med dagens regler sakker pensjonistene akterut, og det er på høy tid med politisk handling.

Pensjonistene må få tilbake forhandlingsretten.