Forkastelig av Høyre

FØDSELSPERM: Permisjonsdeling mellom far og mor rører ved selve hjertet av likestilling. Da er det rett og rimelig at det blir en debatt. Men jeg ber innstendig Høyres Linda Hofstad om å debattere på et mer saklig nivå. På forslaget om en tredeling av permisjonstiden mellom mor og far reagerer hun slik: «De er et overgrep mot familien». Et overgrep? Vold er overgrep. Å sammenligne et likestillingsforslag med overgrep er drøyt og skaper et konfliktnivå som ikke eksisterer. For utover motstanden mot forslaget bringer lite nytt i debatten. Det er de sedvanlige argumentene: overstyring av familien og statliggjøring. For ikke å glemme «umyndiggjøring» fordi foreldrenes valgfrihet blir borte.

Hvis Norge skulle blitt styrt av Høyres prinsipper om valgfrihet,så hadde ikke vi kommet noe særlig på vei med verken likestilling eller velferdssamfunnets vekst. Kvinner er viktige aktører i samfunnet, og det Hofstad glemmer er at valgfrihet ikke eksisterer for alle. Lønn, siviltilstand, bakgrunn og kjønn avgjør hvor langt man kan komme i samfunnet uavhengig av den såkalte valgfriheten. Hofstad ønsker derimot å satse på gode rollemodeller blant fedrene for å få de til å ta ut mer permisjon. Dette blir for meg ikke nok. Selvsagt trenger vi gode rollemodeller, men vi kan ikke ene og alene lene oss på håpet om at flere fedre finner veien hjem. Det må settes flere tiltak i gang. De fleste fedre tar i dag i bruk fedrekvoten. Det viser at det er mulig å få flere fedre til å tilbringe tid med sine barn, men at det er behov for statlige ordninger som kan legge til rette for mer. For et av hovedbuskapene til de som har tatt i bruk fedrekvoten, er det en stor andel som mener at fødselspermisjon forbeholdt fedrene, bør utvides. De nevner ikke noe om behov for skatterabatt.