SEHESTEDS PLASS: To av forlagene som blir ilagt millionbegyr, Aschehoug og Gyldendal, holder til på hver sin side av Sehesteds Plass i Oslo. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
SEHESTEDS PLASS: To av forlagene som blir ilagt millionbegyr, Aschehoug og Gyldendal, holder til på hver sin side av Sehesteds Plass i Oslo. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpixVis mer

Norsk bokbransje

Forlag ilagt 13,5 millioner i bot

For ulovlig prissamarbeid.

Oslo tingrett har redusert overtredelsesgebyret Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal ble ilagt i saken mellom Konkurransetilsynet og forlagene.

Forlagene nektet å godta overtredelsesgebyrene de ble ilagt av Konkurransetilsynet i mars i fjor og gikk til sak.

En halvering av gebyret

Oslo tingrett reduserte i dag gebyrene fra vel 27 millioner kroner til 13,5 millioner kroner.

I en pressemeldig skriver en av forlagene, Cappelen Damm:

Oslo tingrett framhever at «Det er ikke sikret noen dokumentbevis som tilsier at Cappelen Damms samarbeid med de andre forlagene har hatt noen bred forankring innad i forlaget eller i forlagets øverste ledelse».

Aschehoug slipper billigst

I dommen heter det blant annet at «Etter en skjønnsmessig helhetsvurdering - hvor hensynet til gebyrenes avskrekkende virkning også er tillagt vekt - har retten kommet til at Cappelen Damm og Gyldendal skal idømmes et overtredelsesgebyr på fem millioner kroner hver, mens Aschehoug skal idømmes et gebyr på tre og en halv million kroner.»

Opprinnelig fikk Cappelen Damm et gebyr på 9,1 millioner kroner. Aschehoug ble ilagt et gebyr på 9,66 millioner kroner, og Gyldendal ble bedt om å betale 7,88 millioner kroner.

Det fjerde forlaget som ble ilagt gebyr for kartellvirksomhet, var Schibsted Forlag, men de valgte å betale sitt gebyr på nærmere 4,6 millioner, og avstå fra søksmål. Schibsted Forlag ble kjøpt opp av Vigmostad & Bjørke i 2015, et år etter razziaene mot de fire forlagene.

Bestrider brudd på loven

Cappelen Damm har bestridt at forlaget har gjort noe som er i strid med konkurranseloven, og har derfor hevdet at det ikke foreligger grunnlag for ileggelse av overtredelsesgebyr, melder forlaget i pressemeldingen.

Konsernsjef Tom Harald Jenssen sier:

«Vi tar Oslo tingretts dom til etterretning, selv om vi er overrasket over resultatet og uenig i konklusjonen. Vi vil nå gå grundig gjennom premissene sammen med våre advokater for å ta endelig beslutning om en eventuell anke».

Hver tredje bedrift

En undersøkelse Konkurransetilsynet selv har gjennomført, viser at hver tredje bedriftsleder mistenker ulovlig samarbeid innen egen bransje. Spesielt ble prissamarbeid, informasjonsutveksling og markedsdeling trukket fram.

Konkurransedirektør Lars Sørgard varslet i mars i år at tilsynet vil trappe opp innsatsen spesielt mot karteller ved systematisk å gå gjennom anbudsdata i jakt på tegn etter prissamarbeid eller markedsdeling.

Siden 2008 har det blitt gitt bøter for 197 millioner kroner til norske bedrifter. I de alvorligste sakene er det aktuelt med fengselsstraff.