Forlagene inn i hampen negative

Med garantert rusfri sveitsisk cannabisbrus og amerikansk hampsjokolade ble «Inn i hampen: Historien om en mangfoldig urt» lansert - en bok det ikke var så lett å få gitt ut.

Hampboka er skrevet av Jan Bojer Vindheim, som fikk avslag fra alle de ledende norske forlagene, fra Gyldendal til Pax.

- Alle brukte samme formulering: «Den passer ikke inn i vår utgivelsesprofil.» Ingen ga noen faglig vurdering av boka, og det faglige innholdet mener jeg er holdbart, sier Bojer Vindheim, som ikke overraskende endte opp på Gateavisas forlag Futurum.

Forfatteren sier han heller vil legge fram fakta enn å skape debatt.

- Det finnes så mye feilinformasjon om hamp, og alle folk har kanskje en mening om legalisering, men det er ikke sikkert de vet hva de går inn for, sier Jan Bojer Vindheim.

Fiber og rusmiddel

- Jeg har prøvd å skrive en bok som både handler om den tradisjonelle bruken av hamp som fiber, og om rusmiddelet. De av oss som tilhører hampgenerasjonen fra 60- og 70-tallet, bruker nå hamp til andre ting enn å forandre vår bevissthet, mener forfatteren, og nevner ting som klær, kosmetikk og papir. Førsteopplaget av «Inn i hampen» er trykt på papir laget av hamp.

Han skriver også om hamp som medisin.

- Den vanligste bruken er som krampehindrende middel, men det er også påstått at det demper PMS-smerter. Dessuten er hamp kjent som både kvalmehemmende og appetittvekkende, som særlig kan brukes av kreftpasienter. Det har vært utført forsøk på kreftpasienter ved Regionsykehuset i Trondheim, sier Jan Bojer Vindheim.

Forbudt

Hamp er forbudt å dyrke i Norge, og selv forsøksdyrking møtes med nei fra myndighetene.

- Både Maihaugen og Jordforsk på Ås søkte, men begge fikk avslag. Men jeg tror ikke det går mer enn et år eller to før vi kommer i gang også i Norge. Jeg har lest om at man har funnet hasjplanter i Norge, men hvem er det som har hørt om hasj fra norskdyrkede planter? Du skal være glad om du får noenlunde bra marihuana, sier forfatteren.

FAKTABOK: - Det finnes så mye feilinformasjon om hamp, sier Jan Bojer Vindheim, som har skrevet bok om den forbudte planten.