Ingeborg Rygh Hjorthen, leder i Norsk bibliotekforening, er skuffet over Forleggerforeningens manglende samarbeidsvilje i samtalene om en utlånsordning for ebok. Foto: Kristin Storrusten, NBF
Ingeborg Rygh Hjorthen, leder i Norsk bibliotekforening, er skuffet over Forleggerforeningens manglende samarbeidsvilje i samtalene om en utlånsordning for ebok. Foto: Kristin Storrusten, NBFVis mer

- Forlagene prøver å diktere hvordan bibliotekene skal drives

Brudd i eboksamtalene mellom forlag og bibliotek.

(Dagbladet:) Siden august har forlagenes og bibliotekenes interesseorganisasjoner - Forleggerforeningen og Norsk bibliotekforening (NBF) - vært i samtaler om hvordan man kan få til en avtale om biblioteksutlån av ebøker her i landet.

En rekke prøveordninger er allerede i gang, men bibliotekene melder om forlag som ikke vil være med på ordningen.
 
Kulturrådets prøveordning ble avsluttet, som Stavanger Aftenblad melder, allerede før det var kommet ordentlig i gang.


Og etter gårsdagens fjerde samtale med Forleggerforeningen opplever nå Bibliotekforeningen at forhandlingene er brutt.

Bibliotekforeningen mener Forleggerforeningen prøver å diktere hvordan bibliotekene driver, og at de motarbeider bibliotekenes forsøk på å få til en løsning i det offentliges interesse - som ivaretar bibliotekenes lovgitte samfunnsansvar - til fordel for egne økonomiske interesser.

- Grunnleggende enighet - Vi har hatt en grunnleggende enighet om en utlånsmodell som speiler papirløsningen, sier Ingeborg Rygh Hjorthen, leder av NBF.

Slik sett skiller den norske foreningen seg klart fra sine svenske og danske søstre. Der naboene til nå har insistert på såkalte «fri flyt»-modeller, hvor et ubegrenset antall brukere kan få tilgang til en tittel samtidig, har NBF akseptert en eksemplarmodell, hvor ebøkene blir distribuert mer eller mindre på lik linje med de fysiske.

- Vi er veldig enige om at bibliotek skal fortsette å være bibliotek, at vi ikke skal drive med det samme som bokhandlene. Biblioteket har et kulturpolitisk oppdrag i å formidle breddelitteratur, og ikke bare selge det som ligger på toppen av lista.

- Dermed kan vi fint leve med en eksemplarmodell. Men Forleggerforeningen er mer skeptisk, de er jo redde for at også en slik løsning skal spise seg inn på det kommersielle markedet. Og prøver da å legge ytterligere begrensninger inn i ebokmodellen.

To uenighetspunkter Uenigheten gjelder hovedsakelig to ting. For det første hvorvidt bare det enkelte biblioteket, eller også «konsortier» (sammenslåinger som på det største kan være hele fylker) skal kunne kjøpe inn utlånslisenser. 

- Fylkesbibliotek kjøper inn papirbøker i dag, og bibliotekene kan fjernlåne fra andre biblioteks samlinger, så noe annet vil være en begrensning. Det er viktig for oss at også småbibliotekene skal kunne starte opp med ebøker med en gang, hvis ikke vil vi få A- og B-kommuner på ebok, sier Hjorthen.

Det andre gjelder det bibliotekarene kaller «kjøpt er kjøpt»-prinsippet: Har biblioteket kjøpt inn en ebok, er det til odel og eie. Forleggerforeningen kommer nå i stedet med forslag om lisenser som må fornyes etter f.eks fire utlån, à la det som nå er lansert gjennom eBib.dk i Danmark - danske forlags egne ordning for ebokutlån til bibliotekene.

- Bibliotekene kan ikke behandles annerledes enn alle andre bokkjøpere. Vi kan ikke risikere at bibliotek mister store deler av samlingen dersom et forlag trekker seg fra Bokdatabasen, tiden går ut på en utlånslisens eller boka er lånt ut for mange ganger, sier Hjorthen.

- Udramatisk Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen mener situasjonen er langt mindre dramatisk.

- Vi ser ikke dette som et brudd i samtalene vi har hatt. Vi er enige om 98,5 % av avtalen, og da særlig det viktigste: hvordan utlånet skal fungere. Det har man ikke fått til i noe annet land. Det vi konkluderte med i går var at vi har til gode å bli enige om hvordan man skal gjøre opp for disse ebøkene man kjøper.

Hvis vi godtar at sammenslutninger av biblioteker kjøper inn bøker, vil det innebære at forfattere og forleggere selger færre bøker til bibliotekene enn i dag. Vi kan godt selge til «konsortiene», men da må vi se på andre økonomiske løsninger for salget - som lisensordningen på eBib.dk.

- Trenger bærekraftig løsning Han bestrider at dette er et forsøk fra forlagenes side på å sette sine egne interesser foran det offentliges, slik Ingeborg Rygh Hjorthen anfører.

- Vi er løsningsorienterte her vi. Men det vi skal teste ut nå et par år, må være noe vi tror kan være bærekraftig inn i framtida. Og da kan ikke premisset være at forfattere og forleggere skal tjene mindre penger enn i dag, noe som vil være følgen av løsningen NBF foreslår.

Han er heller ikke enig i at Forleggerforeningen prøver å diktere hvordan norske bibliotek skal drives.

- Vårt ansvar er å lage en kommersiell modell som fungerer, det kan godt være en annen enn vi mente kunne vært klokt. Dette handler egentlig bare om hvem skal betale hva for bruken, ikke hvordan det brukes.

 

Kristenn Einarsson, sjef for Forleggerforeningen, mener bibliotek og forleggere er enige om langt mer enn Bibliotekforeningen gir inntrykk av.
Foto: Steinar Buholm / Dagbladet.
Kristenn Einarsson, sjef for Forleggerforeningen, mener bibliotek og forleggere er enige om langt mer enn Bibliotekforeningen gir inntrykk av. Foto: Steinar Buholm / Dagbladet. Vis mer