Forlagssjef forbannet over press og trusler

Press fra blant andre de tidligere teatersjefene Stein Winge og Kjetil Bang-Hansen er årsaken til utsettelsen av historieboka om Nationaltheatret. Forlagssjef Geir Mork raser mot innblandingen fra teatermiljøet: - Jeg har aldri opplevd maken!

- Jeg stryker ikke spenningen

Stein Winge og forfatter Nils Johan Ringdal er nå blitt forlikte om saken, mens kapitlet om Bang-Hansen må skrives på nytt.

- Ringdal og jeg har diskutert og hatt en god arbeidsøkt, sier Winge.

Advokathjelp

I vår gikk Winge rasende ut mot Ringdal og krevde endringer i boka på grunn av det han mente var usannheter og forvrengninger.

Eksteatersjefen hyret advokat Ragnhild Hillestad etter at han hadde fått fatt i førsteutkastet til boka. Winge ble kastet fra sjefsstillingen på Nationaltheatret i 1992 etter økonomisk vanskjøtsel.

- Er du fornøyd med din rolle i boka nå?

- Fornøyd og fornøyd... Vi er i alle fall blitt enige. Ringdals skrivestil kan jeg ikke gjøre noe med, sier Winge.

Faktafeil

Kjetil Bang-Hansen bekrefter også at han har vært innblandet i prosessen rundt boka. Han har lest avsnittene som omhandler hans periode ved teatret.

- Det var nødvendig med en gjennomgang av fakta, sier han, men utover det vil ikke Bang-Hansen kommentere hvilke faktiske feil han fant i manuset.

- Har du brukt advokat i saken?

- Det vil jeg ikke gå inn på, sier Bang-Hansen, som var sjef ved Nationaltheatret fra 1985 til 1987. Han trakk seg etter underskudd og økonomisk krise ved teatret.

Winge og Bang-Hansen er ikke de eneste i teatermiljøet som har prøvd å påvirke historieboka.

- Maken til egosentrisk følsomhet som enkelte aktører utfolder i denne saken har jeg aldri opplevd, sier Geir Mork, direktør i Gyldendal.

Kommer til våren

Oppstyret rundt Nils Johan Ringdals jubileumsbok steg til nye høyder denne uka, da forlaget nok en gang bestemte seg for å utsette utgivelsen. Boka skulle vært lansert den 11. november, men kommer nå ikke før til våren.

- Vi må innrømme at oppgaven er blitt større enn vi trodde på forhånd - delvis på grunn av alle de utenforstående som blander seg inn i prosessen, sier Mork.

- Hvem?

- Det er særlig aktører fra de siste kapitlene, som omhandler de siste tjue årene ved teatret, som volder problemer.

- På hvilken måte?

- Ved at de presser forlag og forfatter. Enkeltpersoner har truet med å gå til sak, de har sendt advokater på oss, og forlangt å få blande seg inn i manus.

Mork vil ikke kommentere Kjetil Bang-Hansens påstand om at det var faktiske feil i kapitlet som omhandler hans sjefstid ved teatret.

- Jeg vil bare si at akkurat det er ett av kapitlene som ennå ikke er ferdig.

- Stemmer det at mange kapitler må endres på grunn av usannheter?

- Nei. Vi retter faktiske feil, men avviser blankt alle forsøk på endringer utenfra. Som utgiver og forlegger må vi føre sannhetsbevis for påstandene i boka. Det er ikke meningen å såre og skade folk, men vi forsvarer forfatterens rett til egne vurderinger og subjektive skildringer. Vi kan ikke forholde oss til en salig graut av to hundre taleføre, utenforstående «konsulenter».

Ingen søksmål

- Det er en betydelig forskjell på skrive historien om Hydro og historien om Nationaltheatret. Dette handler om kunstnere og sterke profesjonsgrupper som pinadø ikke er lette å håndtere når de begynner å danse som nå, sier Mork.

- Ligger det søksmål på bordet hos dere i denne saken?

- Nei.

- Hvor lenge kan dere utsette boka?

- Til vi er ferdige.

- Er ikke det et problem for forlaget så lenge det skulle vært en jubileumsbok for teatret i høst?

- Jo, men vi har altså ikke fått manus tidlig nok. Ringdal skriver fortsatt på de siste kapitlene, og vi feilbedømte omfanget av stoffet. Kvalitetskravene og ytringsfriheten er det viktigste for forlaget i denne saken, sier Mork.