Forlater Oslo Nye

Teatersjef Kjetil Bang-Hansen slutter på kriserammede Oslo Nye Teater for å bli husregissør på Nationaltheatret. - Jeg vil konsentrere meg om mine egne prosjekter. Jeg er sliten av å jobbe konstant i motbakke, sier han.

- Både styret og de ansatte har bedt meg om å fortsette, men jeg har bestemt meg, jeg ønsker ikke å ta en ny åremålsperiode. Jeg slutter etter 2001. Jeg er stolt av hva jeg har fått til på Oslo Nye, men i lengden blir det for slitsomt å være døgnet rundt på teatret for å få tingene til å gå i hop. Nå er det nok. Jeg har hatt min siste sjefsjobb i norsk teater, understreker Kjetil Bang-Hansen.

Har støtte

Han avviser at det er manglende oppslutning fra de ansatte som gjør at han nå velger å gå fra borde ved endt åremålsperiode neste år.

- Folk vil at jeg skal fortsette. Motivet mitt er ikke at jeg mangler støtte. Oslo Nye har et lojalt og lite personale som jobber for knapper og glansbilder. Problemet på Oslo Nye har ikke vært personalsituasjoner, men å få rom til omskape teatret til hva jeg har ønsket: et moderne storbyteater med ung og urban profil, hvor tingene skjer raskere og fortere og med ny dramatikk i sentrum. Jeg er trøtt og sliten av å møte så mye motstand mot slike ideer og et slikt program.

Uvilje

- Hva slags motstand?

- En generell uvilje i det norske samfunnet til å investere i kultur, og en spesiell holdning fra Oslo Nyes eiere, Oslo kommune. Oslo Nye er et AS med ansiktsløse eiere uten vilje til å følge opp godordene med reelle tiltak. Da jeg begynte som teatersjef i 1996, var Oslo Nye underbudsjettert med 6 millioner kroner. Det blir ikke bedre på Oslo Nye før eierne tar situasjonen på alvor og bevilger de ekstra 6 millionene som trengs.

- Oslo Nye skal spare 7- 8 millioner de neste tre årene, blant annet gjennom oppsigelser og færre oppsetninger. Er det ikke feigt av deg å forlate skuta før den er rettet opp?

- Nei, jeg tar det tøffe førsteåret, 2001. Jeg skal gå med overskudd i 2001. Etterfølgeren håper jeg skal få et teater i balanse.

- Hva med Oslo Nye etter deg?

- Jeg driver dette teatret slik de unge regissørene vil ha teatret, med åremålsansatte som følger teatersjefen. Norsk teater er inne i en omveltningsperiode. Vi må fram til et system hvor kunstnere på åremål følger teatersjefen. Jeg tror på å fortsette den unge og urbane profilen, tida for Oslo Nye som byens komedieteater eller en blek Nationaltheater-kopi er i hvert fall forbi. Jeg håper nå yngre krefter kommer inn i sjefsstolen. Da kan de vise at de også kan drive teater, og ikke bare snakke om det fra sidelinjen, sier Kjetil Bang-Hansen.