Forleggere uten leder

Hva skjer i Den norske Forleggerforening? Etter en turbulent sommer preget av protestavganger, skittkasting og gjensidig mistenkeliggjøring står foreningen foran en formidabel oppgave med hensyn til å gjenopprette det interne samholdet. Og aller først må forleggerne finne seg en ny leder etter Cappelens Sindre Guldvog. Imens spekuleres det over dannelse av en ny, uavhengig forleggerforening.

  • Onsdag er det styremøte i Den norske Forleggerforening. Fungerende leder Bjørn Smith-Simonsen vil her foreslå at det avholdes en ekstraordinær generalforsamling, sannsynligvis i månedsskiftet august/september. Fram til da bør valgkomiteen ha kommet fram til en samlende lederkandidat. Det kan imidlertid vise seg å bli en krevende oppgave, etter Guldvogs protestavgang tidligere i sommer. Ifølge det tradisjonelle rulleringsprinsippet var det opprinnelig Gyldendal som nå skulle hatt ledervervet i foreningen. Geir Mork har imidlertid nektet å påta seg dette. Etter slaktet av Universitetsforlaget og oppkjøpet av Libris-bokhandlene er det enda mindre sannsynlig at Gyldendal-sjefen nå vil ta en slik oppgave. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med, påpeker da også at det ville være et ytterst uheldig politisk signal om en av gigantene fra Sehesteds plass nå skulle lede en forening de selv har bidratt til å splitte.
  • De samme kildene peker på fungerende leder, Pax' Bjørn Smith-Simonsen, som en god kandidat til vervet. Selv avviser han imidlertid at han er aktuell. Det Norske Samlagets Audun Heskestad er et annet navn som nevnes. Det samme er Paul Hedlund. Sistnevnte har imidlertid det handikap at også han representerer Gyldendal.
  • Uansett hvem valgkomiteen ender opp med, er arbeidsoppgavene klare: 1. Holde folk og forening sammen. 2. Verne om bransjeavtalen og fastprisen. 3. Gjenopprette tilliten hos bokhandlerne.
  • Den første oppgaven kan vise seg å bli den aller vanskeligste. I et innlegg i Dagsavisen sist mandag mer enn antydet Halfdan W. Freihow i J.M. Stenersens forlag at tida nå er inne for en ny, uavhengig forleggerforening. Skulle en slik forening bli realisert, og mange nok av de mindre forlagene slutter seg til, kan det i framtida bli ganske trist og glissent rundt møtebordet i Den norske Forleggerforening.