Fornøyde fedre, Huitfeldt?

PAPPAPERM: I sitt svar til journalist Martine Aurdal, skriver Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt at norske småbarnsfedre kanskje er fornøyde med de reglene for pappapermisjonen vi har i dag. Hun mener det kan være årsaken til at ikke flere er på barrikadene for å kreve mer likestilling i reglene for foreldrepermisjon.

Men Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) mottar stadig henvendelser om fedrenes manglende opptjeningsrett til foreldrepermisjon. Fedrene er fortvilet over at de ikke får benyttet seg av fedrekvoten, til tross for at de er i full jobb.

Fars rettigheter til foreldrepermisjon er avhengig av hva mor gjør. Hvis mor jobber mindre enn halv tid i seks av de ti siste månedene før fødselen, har far ikke krav på fedrekvote. For dem hjelper det ikke at fedrekvoten er utvidet til 10 uker fra 1. juli 2009.

La oss ta et eksempel: Faren til Benjamin jobber fulltid og moren hans er student. Hvorfor skal ikke faren til Benjamin få sin fedrekvote? Det er en kvote som skal styrke forholdet far/barn og som man håper skal føre til økt likestilling i samfunnet. Hvorfor skal Benjamin og faren hans bli straffet for at mor er student?

På samme måte avhenger foreldrepengene til far av hvor mye mor jobber eller studerer mens far har permisjon. Jobber hun halvtid, får far bare utbetalt halve beløpet.

LDO mener folketrygdlovens regler om foreldrepenger er i strid med likestillingsloven.

Innføringen av fedrekvote har vist at familier disponerer mer likestilt ved «tvang». I dag benytter de fleste familier seg av fedrekvoten. Men tiltaket er ikke tilstrekkelig. Fremdeles er det slik at mor tar ut 89 prosent av den samlede foreldrepermisjonen.

Tredeling av foreldrepermisjonen vil føre til en jevnere fordeling både i hjemmet og i arbeidslivet. En slik deling vil være et viktig skritt mot reell likestilling.

Det er bekymringsfullt at vår likestillingsminister antyder at norske menn er fornøyde med en fedrekvote på ti uker. Ombudet forventer en mer offensiv politikk, hvis det er slik at Regjeringen ønsker å gi kvinner og menn like muligheter og reell likestilling i tråd med deres egen Soria Moria-erklæring.