Fornuft eller fanatisme?

I KAMPEN mot terrorisme og fanatisme, mener Torgeir Larsen (i Dagbladet 31/7) at fornuft er løsningen. Årsaken er visstnok at all religion har fanatisme i seg. Derfor snakker Larsen både om «jihadister som slakter i Irak» og «kristne fanatikere som dreper abortleger i USA».I kampen mot terror nytter det ikke derfor ikke med Bibelen, mener Torgeir Larsen. Det er fornuften som er viktig. Greit nok, men han gjør det litt for banalt. For bare noen tiår siden var det ateister som drev med terror. Vi kan for eksempel nevne Røde Brigader og Røde Arme Fraksjon i Europa og Sendero Luminosa i Peru. Selvsagt var disse terroristene fanatiske, men årsaken var ikke religion, men en ideologi som aksepterte terror. Og ingen trenger å være i tvil om at de mente at deres ideologi var fornuftig.

VI KAN ENES om at fanatisme må bekjempes. Kampen for ytringsfrihet, religionsfrihet og toleranse er avgjørende. De aller, aller, aller fleste kristne støtter opp om et slikt engasjement. Det gjelder alle dem Larsen langer ut mot - Bush, Blair, Bondevik, Clinton og Høybråten. Likevel mener Dagbladets kommentator at disse dobbeltkommuniserer - i tillegg til Martin Kolberg! Grunnen er antagelig Larsens postulat om at all religion har fanatisme i seg - en påstand som er så generell at den er meningsløs.Et viktig spørsmål er om Larsen virkelig kjemper for toleranse når han benytter muligheten til å problematisere friskoleloven og det økende antallet «religiøse skoler» i vårt land. Det er nødvendig med et ganske mørkt syn på verden for å se en sammenheng mellom kristne skoler og religiøs terror. Er det for eksempel mulig å finne en eneste kristen leder i Norge som støtter terror eller som er i mot religionsfrihet og ytringsfrihet?