Fornuftig formuesskatt

I Dagbladet 2. august forsøker Thomas Heyerdahl å gi inntrykk av at eierne av småbedrifter i liten grad har skatteevne til å betale formuesskatt på 1,1 prosent av sin nettoformue. Eierne skal nærmest være heldige dersom bedriften går med overskudd slik at de kan ta ut utbytte.

Men den typiske bedrift som har store verdier og lav gjeld - og dermed bidrar til at eierne får nettoformue - går normalt ikke med underskudd år etter år. Hovedbildet er motsatt. Verdifulle bedrifter, som bidrar til at eierne må betale formuesskatt, vil gå med overskudd og ha avkastning som langt overstiger den ene prosenten som formuesskatten utgjør.

Formuesskatten for den enkelte bedrift må også ses sammen med avkastning over år. Det blir kunstig å velge unntaksår med underskudd for å vurdere eiernes skatteevne. Normalt vil utbytte fra bedriftens overskudd være nok til å dekke både formuesskatten og eiernes behov.

Halvparten av statens inntekter fra formuesskatt betales av de 2,5 prosentene med høyest inntekt i landet. Dette illustrerer at denne skatten bidrar til mer rettferdig fordeling og at de som betaler mest også er de som har den største skatteevnen.

Innstrammingene i formuesskatten (fjerning av aksjerabatten og 80 prosent-regelen) er brukt til å gi lettelser for folk med små formuer. Bunnfradraget for enslige er mer enn tredoblet til 470 000 kroner. For ektepar er bunnfradraget femdoblet, til 940 000 kroner. Dette har gitt lettelser for 900 000 skattytere, av disse er det hele 400 000 som ikke betaler formuesskatt sammenliknet med i 2005. Også eiere av småbedrifter har fordel av økte bunnfradrag.

Vi har gjennomført en midlertidig skattelettelse for bedrifter som går med underskudd nå, men som har gått med overskudd tidligere. Disse vil kunne tilbakeføre årets underskudd mot tidligere overskudd og dermed få tilbake en del av den skatten de har innbetalt tidligere. Denne ordningen er til nytte for mange småbedrifter. Vi har også forbedret Skattefunn, og vi har innført en midlertidig ordning med ekstra startavskrivninger for bedrifter som investerer i maskiner og utstyr i 2009.