Forny Lånekassen

STUDIEFINANSIERING: I Dagbladet 12. november skriver Ove Vanebo fra FpU at det er på tide å legge ned Lånekassen. Studentenes Landsforbund er enig at det er utfordringer med dagens system, men mener at vi heller bør benytte anledningen til å forbedre Lånekassen enn å legge den ned. Det er nå ti år siden sist det ble gjort en skikkelig gjennomgang av studiestøtteordningene, og Studentenes Landsforbund (StL) mener det nå er på tide at regjeringen igangsetter en omfattende gjennomgang av studiestøtteordningene for å tilpasse dette til dagens studenter og utdanningssystem.

Blant de største utfordringene for studenter i dag er at man kun får finansiering i 10 måneder. For mange studenter i dag varer semesteret ti langt ute i juni, og når den siste utbetalingen kommer 15. mai må man begynne med sommerjobben midt i eksamenstiden. Allerede har flere partier signalisert at de vil gjøre dette til en valgkampsak, og mange studenter vil følge spent med på hvilke partier som før valget vil love dem en ekstra måned med studiestøtte.

I tillegg blir ikke studiestøtten i dag automatisk justert etter prisstigningen i samfunnet, noe som fører til at studentene blir satt på gangen mens resten av samfunnet feirer rekordstore lønnsoppgjør. Siden 2002 har arbeidsinntekten økt med 23 %, mens studiestøtta har økt med fattige 6,5 %. Mye av etterslepet skyldes at Kristin Clemet ikke engang indeksregulerte studiestøtta mens hun var utdanningsminister, men heller ikke Stoltenberg-regjeringens prisreguleringer har vært nok til å holde følge med utviklingen i samfunnet for øvrig.

Også tilbakebetalingsordningen har behov for en grundig diskusjon. Vi ønsker oss en ordning med inntektsavhengig tilbakebetaling, for å sikre at de rundt åtte milliardene staten årlig bruker på studiestøtteordninger treffer mer treffsikkert enn dagens system. Med et inntektsavhengig tilbakebetalingssystem vil det være livsinntekten til den enkelte som avgjør hvor mye studiestøtte staten bidrar med, i stedet for dagens flate tilskudd.