- Forny teatrene

Skuespiller Paul-Ottar Haga støtter utspillet fra regissørene som i Dagbladet fredag krevde en ny teatermodell med færre fast ansatte.

Ny teatermodell?

- Teater-revolusjonen kommer. Vi må tenke nytt i norsk teater, ellers råtner vi på rot, sier han. Yngve Sundvor, Per-Olav Sørensen og Kai Johnsen er blant regissørene som mener tida er ute for norsk institusjonsteater slik det ser ut i dag.

- Jeg tror utspillet har bred støtte blant yngre skuespillere og instruktører, sier Paul-Ottar Haga. Han mener det er oppstått en generasjonskløft i teatret.

Åremål

- Mange av de yngre ønsker å tenke nytt og jobbe på andre måter, men hemmes av det rigide, nærmest reaksjonære, institusjonssystemet. Det er de eldre som står i fare for å miste jobbene som er negative. Jeg tror det vil tvinge seg fram en ordning med åremålstilknytning. I Oslo er det allerede så stort jobbtilfang for skuespillere at det skaper sirkulasjon. I løpet av de neste ti årene vil vi se en revolusjon i teatret, sier han.

Faste jobber

Skuespilleren er opptatt av å bevare arbeidsplassene selv om ensemblene bygges ned og settes sammen på en ny måte.

- Vi må ikke gi slipp på stillingshjemlene. Skuespillerne må ikke bli en salderingspost. Og vi må finne et sikkerhetsnett som fanger opp de eldre kunstnerne, sier han.

Paul-Ottar Haga er selv fast ansatt på Det Norske Teatret, der han nå er tilbake etter tre års permisjon. Trønderen mener at ansettelsesordningene i teatret må være forskjellige i Oslo og resten av landet.

- Utover i landet er det behov for faste ensembler med lokal tilknytning. Det er viktig for publikum å kjenne skuespillerne, og skuespillerne må ha en forståelse for lokalmiljøet de jobber i.

Paul-Ottar Haga er enig med regissørene som hevder at det er nok penger i norsk teater. - Problemet er at for mye er bundet opp til drift. Dagens institusjonsteater reproduserer seg selv. Det er ikke rom for nyskaping på grunn av de strenge inntjeningskravene. Vi må spille så «safe» at publikum til slutt ikke gidder å komme for å se oss, sier han.

REFSER: - Mange unge vil jobbe på nye måter med scenekunsten, men hemmes i institusjonsteatrene, sier skuespiller Paul-Ottar Haga.