VIKTIG:  FFI vil forske på rundt 50 norske fremmedkrigere. Bildet fra det jihadistiske nettstedet Welayat Salahuddin skal vise medlemmer av IS som henretter irakiske soldater. Foto: Welayat Salahuddin / AFP / Scanpix
VIKTIG: FFI vil forske på rundt 50 norske fremmedkrigere. Bildet fra det jihadistiske nettstedet Welayat Salahuddin skal vise medlemmer av IS som henretter irakiske soldater. Foto: Welayat Salahuddin / AFP / ScanpixVis mer

Forsk på fremmedkrigere!

Døde personer trenger selvsagt ikke informeres.

Meninger

I forrige uke ble det gjennom mediene hevdet at Datatilsynet i praksis nekter Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) å forske på fremmedkrigere. Dette er ikke riktig! Også Datatilsynet ser på slik forskning som svært viktig. I den konsesjonen vi innvilget den 30. april tolket vi regelverket så langt mulig, slik at FFI kan gjennomføre sitt forskningsprosjekt.

Hovedregelen i forskningsprosjekter er at det kreves samtykke fra forskningsobjektet, i dette tilfelle den enkelte påståtte fremmedkriger. Siden samfunnets interesser i dette forskningsprosjektet, også etter Datatilsynets vurdering overstiger den enkeltes rett til selvbestemmelse, aksepterte vi at forskningen kan skje uten samtykke. Men, for å kompensere for at forskningsobjektet fratas muligheten til å gi et forutgående samtykke til forskningen, satte vi som vilkår at de cirka 50 personene det er snakk om skal få informasjon om at de forskes på. Dette er helt i tråd med regelverket, som gir en klar hovedregel om at det skal gis informasjon til forskningsobjekter. Dette er en sentral personvernrettighet som blant annet gjør det mulig for forskningsobjektene å benytte seg av sine rettigheter etter personopplysningsloven, for eksempel retten til innsyn. Dersom noen blir registrert som fremmedkrigere, med feilaktige opplysninger om seg og sin situasjon, kan dette selvsagt få dramatiske konsekvenser for de det gjelder. Ved å bli informert om forskningsprosjektet vil den enkelte få mulighet til å rette opp misforståelser og feil.

Artikkelen fortsetter under annonsen

FFI hevder imidlertid at det ikke lar seg gjøre å oppfylle informasjonsplikten fordi de ikke vet hvem forskningsobjektene er før de har begynt innsamling av data. Videre hevder FFI at enkelte kan ha gått under jorda, eller er døde, og derfor ikke kan informeres. Dette tyder på at FFI ikke har lest vårt vedtak særlig grundig og med positiv interesse!

Datatilsynet har ikke stilt spesifikke krav om tidspunkt for når informasjonen skal gis, eller gjennom hvilke kanaler. Vi har imidlertid forholdt oss til at forskerne skal analysere innhold på sosiale medier. I den grad de gjør det, bør det også være mulig å informere gjennom de samme kanalene, i hvert fall kan de forsøke. Informasjonsplikten vil heller ikke inntreffe før forskerne vet hvem forskningsobjektene faktisk er og har en mulighet til å informere disse. Døde personer trenger selvsagt ikke informeres, og hvis folk ikke er tilgjengelig via andre kanaler vil det være tilstrekkelig å sende et brev til siste kjente adresse. Da er informasjonsplikten ivaretatt. Og dersom ingen kontaktopplysninger om disse personene er å oppdrive er det heller ingen informasjonsplikt å oppfylle.

Jeg mener det må være mulig å finne en løsning som gjør at FFI kan gjennomføre forskningsprosjektet på en hensiktsmessig måte, om de virkelig ønsker. Jeg har derfor invitert FFI til et møte for å gi nærmere veiledning om hvordan informasjonsplikten kan oppfylles.