SKJEVFORDELING: Årsaken til emigrering er nesten uten unntak dårlig ressursfordeling, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser en gruppe flyktninger og migranter i Rødby, Danmark på vei mot Sverige for å søke asyl.
 Foto: &nbsp;Bax Lindhart / NTB Scanpix<div><br></div>
SKJEVFORDELING: Årsaken til emigrering er nesten uten unntak dårlig ressursfordeling, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser en gruppe flyktninger og migranter i Rødby, Danmark på vei mot Sverige for å søke asyl. Foto:  Bax Lindhart / NTB Scanpix

Vis mer

Forskerne går for langt

Årsaken til emigrering er nesten uten unntak dårlig ressursfordeling.

Meninger
GODHETSTYRANN: Anna Kathrine Eltvik.
GODHETSTYRANN: Anna Kathrine Eltvik. Vis mer

Forskerne Inger-Lise Lien og Mai Mahgoubd Ziyada har i Dagbladet redusert mennesker som genuint ønsker å ta imot flere flyktninger til godhetstyranner som bare har det i kjeften. Standpunktet er inntatt fordi man slipper å betale selv.

Akkurat som kong Harald gir de grovt oppsummert uttrykk for at Norge ikke kan være verdens sosialkontor. Spørsmålet er hvem sine hensyn en skal regne med ved ressursfordeling.

Svaret er enkelt. Ifølge den britiske bistandsorganisasjonen Oxfam, ville tre månedslønner fra hver av verdens 100 rikeste personer vært nok til å utrydde all ekstremfattigdom i verden. I et anslag laget av The World Bank, var det i 2010 1,2 milliarder ekstremfattige som lever for under 1,25 dollar dagen. Kan det være tvil om hvilket hensyn som er viktigst?

Årsaken til emigrering er nesten uten unntak dårlig ressursfordeling. Derfor er det lurt å innføre en global minsteskatt for bedrifter, sørge for tilgang på god utdanning for alle, sikre offentlige tilbud for syke folk, bekjempe skatteparadiser og forfekte anstendig arbeid til anstendig lønn. Det hjelper også om vi slutter å slippe bomber i hodene på fattigfolk.

Lien og Ziada nevner ikke at Norge slettens ikke bruker så mye ressurser på innvandrere som mange skal ha det til. Innvandrerbefolkningen i Norge utgjør i 2016 16,3 prosent av totalbefolkningen, men bruker bare fire prosent av velferdsbudsjettet.

De kommer heller ikke inn på hvordan mange innvandrere er med på spleiselaget. Forskere fra Ny analyse fant i 2013 ut av skatteinntekter utgjorde 28 milliarder kroner, mens utgifter tilknyttet trygd og andre ytelser utgjorde 18 milliarder.

Hvis man i tillegg trekker fra sparte utgifter siden de ankom Norge i voksen alder, så snakker vi om 29 milliarder kroner til. Vi tjener årlig mange milliarder kroner på innvandring.

Som forskere bør Lien og Ziyada holde seg for gode til å kaste blår i øynene på folk. Det er nok ressurser i verden til at alle kan ha det godt. Det skjer ikke så lenge en prosent av verdens befolkning eier over 50 prosent av jordens ressurser. Man må sette inn tiltak som sørger for at denne skjevfordelingen opphører, og så må vitenskapsfolk slutte å fungere som nyttige idioter for dem som allerede har mer enn nok.

De er de verste gratispassasjerene, ikke folk som rømmer fordi de drømmer.