Forskning glemmes

«Er politikerne interessert i forskning? Det kan se ut som svaret er nei. Det truer både den norske økonomien og vår status som kulturnasjon.

Arvid Hallén,

Forskningsrådet,

i et innlegg i Dagbladet 27.8«Kunnskap og viten har ingen status i Norge. Vi kan neppe forvente at politikerne skal skjønne hvorfor forskning er viktig på ulike samfiunnsområder, når medieoffentligheten ellers forsømmer kunnskaps- og begrunnelseskrav.

Ole Texmo«Jeg ser ingen politisk konstellasjon som vil kunne satse på norsk forskning. Derfor vil norsk forskning aldri bli mer en middelmådig. Det er også det som impliseres når det er en uttalt målsetning at forskningen i Norge skal opp på gjennomsnitt av OECD-nivå. Hvorfor er ikke målet å ligge på topp? Jeg tror dette representerer hva som er målet med norsk forskning – å nå den perfekte middelmådighet.

Want2c«Ofte har det vært umulig å se nytten av forskningen, også for den som drev med den, og ble drevet av nysgjerrighet til å studere et fenomen. Hvem kunne vel tenke seg at Alessandro Voltas oppdagelse av at et froskelår rørte på seg når det ble berørt med en metallgjenstand skulle føre til at han fant ut hvordan man kunne lage elektrisitet? Hadde denne forskningen vært avhengig bevilgninger fra politikere som forlangte at man skulle påvise øyeblikkelig nytte-effekt, ville jeg i beste fall ha skrevet dette med fjærpenn på pergament.

Odd Busmundrud