Forskning og penger

FORSKNING: I sitt innlegg her i avisen 10.12.05 liksomgyser tidligere statssekretær Bjørn Haugstad ved tanken på «korrupsjonslignende tilstander» ved Universitetet. Finnes det virkelig universitetsansatte som bevisst forsøker å lure den nye ordningen for premiering av forskningspublisering? Jeg lar spørsmålet tale for seg og minner isteden Haugstad om Sokrates, en greker som levde for veldig lenge siden. I sin forsvarstale, som han holdt da han var blitt anklaget for å ha fornektet gudene og ført ungdommen på ville veier, avslutter han med å advare mot pengene. Straff også mine sønner, ber han sine anklagere, hvis de legger mer vinn på penger enn på å bli gode mennesker.

DET ER MANGE av oss på Universitetet som har sett opp til Sokrates som et ideal. Vi beundrer hans uregjerlighet, hans autoritetsfornektelse og hans avslørende spørsmål. Myndighetene, derimot, de ber oss om å bry oss om penger: om å søke sannhet for pekuniær gevinst. Hvis Haugstad frykter at noen jukser med tellekantene, reagerer han følgelig ikke adekvat. Han burde glede seg. Endelig finnes det universitetsansatte som lar seg motivere av penger! En seier for myndighetene!

FAKTUM ER at den nye ordningen ikke holder det den lover. Den måler ikke kvalitet. Det eneste skillet en slik ordning med rette kunne ha trukket, det mellom fagfellevurdert og ikke-fagfellevurdert forskning, det tilsløres fullstendig. Det såkalte nivå 1 er spekket med tidsskrifter som aldri har kjent ferten av en referee-ordning. Den nye modellen belønner dem som synes å være vise, men som slett ikke alltid er det. Den rammer blindt, og den rammer skjevt. Dens mekanistiske vilkårlighet vil virke demotiverende på mange forskere. Fra humanistisk side fortoner modellen seg som en scientistisk prokrustesseng; den strekker og kapper uten hensyn. Løsningen? La hele modellen fare! Stimuleringen ordner vi selv, helt gratis. Den nye kunnskapsministeren har nå sjansen til å gjøre seg fortjent til ett av to mellomnavn: Sokrates eller Prokrustes. Hvilket blir det, Djupedal?