Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix
Foto: Gorm Kallestad / NTB ScanpixVis mer

Forskningsrådet: Viktig kollegakritikk

Med en revidert og korrekt rapport vil prosjektet fortsatt kunne godkjennes.

Meninger
FORSKNINGSDIREKTØR: Arvid Hallén.
FORSKNINGSDIREKTØR: Arvid Hallén. Vis mer

I Dagbladets leder 14. juli får Forskningsrådet kritikk for ikke å ha kontrollert godt nok en sluttrapport fra prosjektet «Justismordets dramaturgi», som vi har finansiert. Vi er enig i at sluttrapporten ikke skulle vært godkjent i den form den har. Vi kommer til å be om en revidert sluttrapport fra Universitetet i Bergen, og vil samtidig vurdere om våre egne rutiner er gode nok.

Dagbladet mener at de feil og mangler som finnes i sluttrapporten er ensbetydende med forskningsjuks. Manglende sidetall og ISBN-nummer og dobbelt- og feilføringer av publikasjoner bør ikke forekomme i en sluttrapport, men kan skyldes slurv og misforståelser. Med en revidert og korrekt rapport vil prosjektet fortsatt kunne godkjennes som gjennomført i henhold til avtalen.

Dagbladet vil ikke utelukke at feilene i den administrative sluttrapporten har gjort det lettere å få en ny bevilgning. Søknader om nye prosjekter vurderes på selvstendig grunnlag av uavhengige internasjonale fageksperter og et programstyre. Midler tildeles ut fra søknadens vitenskapelige kvalitet og relevans for programmet og den prosjektansvarliges forskningsmeritter. Det vi kan kalle overrapportering av et tidligere, beslektet prosjekt vil neppe kunne ha betydning for vurderingen av et nytt prosjekt med samme prosjektleder.

Dagbladet påpeker at den beste kuren for å sikre kvalitet i forskning, er grundig og offentlig tilgjengelig kritikk fra forskerkolleger.

Dette er vi helt enige i. Det er også viktig at forskere tør å gå løs på vanskelige temaer som krever tverrfaglig innsats. Og nettopp da er kollegakritikken så betydningsfull.