«Forslitte klisjéer»

VESTLIGE VERDIER: Nazneen Khan-Østrem skriver i Dagbladet 17. mars at «vestlige verdier» er en forslitt klisjé. Ingen skal klandre henne for ikke å gjøre sitt til å friske opp begrepet.Serbernes massemord, Holocaust, Guantánamo Bay, Abu Ghraib, George W. Bush, desinformasjon om masseødeleggelsesvåpen og den brasilianske elektrikeren som ble drept av London-politiet i fjor høst representerer ifølge Khan-Østrem vestlige verdier. Som oppsummerer med at hun frykter en verden «der vi underkaster oss de samme innholdsløse verdiene», pådyttet innvandrere av mennesker som meg.Det er vanskelig å svelge en argumentasjonsrekke der vestlige verdier både avfeies som «innholdsløse» og som det reneste skrekkabinett av vestlige kriger og konflikter. Konflikter som umulig kan skyldes trykkefriheten jeg skrev om i den omdiskuterte lederen. Konflikter som har sine paralleller på alle kontinenter. Konflikter som ikke den mest tøyelige lingvist ville finne på å kalle «verdier».

JEG SYNES det redeligste hadde vært å anerkjenne styrkene ved de vestlige samfunn. Det er her det er best å være kvinne. Det er her det er minst korrupsjon. Det er her pressen har best kår. Det er i grunnen hit - spesielt til de engelskspråklige landene USA, Canada, Storbritannia og Australia - resten av verden gjerne vil.Amnesty International eller Transparency International avdekker selvfølgelig grusomheter og umoral i Vesten også. Men omfanget er et annet enn i Asia, Latin-Amerika og Afrika. Og Vestens evne til selvjustis er en annen. Bush-administrasjonens menneskerettighetsovergrep i Guantánamo Bay går sin skjeve gang gjennom amerikansk rettssystem, for å ta et aktuelt eksempel. Det er ikke viktig å hamre inn denne vestlige fortreffeligheten for eget selvbildes skyld. Årsaken er en annen: Denne vinteren har ønsket om dialog med islamister gått foran det meste annet. Jeg synes vi skal bli enige om et par-tre ting som går foran en slik dialog.