- Forsømmelsene til Hove-styret kan være straffbare

Hadde 17 millioner i gjeld.

MØTER STERK KRITIKK: Her er Toffen Gunnufsen (t.v.) og tidligere styreleder Morten Sandberg i Hovefestivalen ved Hovedscenen i festivalområdet under festivalen i 2008. Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX
MØTER STERK KRITIKK: Her er Toffen Gunnufsen (t.v.) og tidligere styreleder Morten Sandberg i Hovefestivalen ved Hovedscenen i festivalområdet under festivalen i 2008. Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIXVis mer

|||(Dagbladet.no): Etter Hovefestivalen konkurs i fjor har boet vært gjenstand for nøye revisorgjennomgang.

Festivalen, med Morten Sandberg og Toffen Gunnufsen i spissen, hadde ikke likviditet til å betale forfalt gjeld.

I en revisorrapport i dag anslås denne gjelden til å være i underkant av 17 millioner kroner, fordelt på 77 kreditorer.

Mulig straffbart
I revisorrapporten uttales det også at det må vurderes om noen av forsømmelsene til Hove-styret kan være straffbare. Rapporten er sammen med bobestyrers innberetning sendt til påtalemyndighetene for vurdering.

De straffbare forholdene som er avdekket av borevisjonen dreier seg hovedsaklig rundt fire punkter.

Styret har ifølge rapporten drevet videre på tross av en reell negativ egenkapital etter Hovefestivalen i 2007, brutt aksjeloven og artistskatteloven, samt drevet festivalen på kreditorers regning.

Konkurskarantene
På bakgrunn av rapporten konkluderer bobestyrer i sin innberetning at det er grunnlag for å sette Hove-styret i konkurskarantene, noe som innebærer at de ikke får starte nye firmaer.

I tillegg mener bobestyrer at det bør avklares hvorvidt de selskapsansvarlige har et tilbakebetalingskrav.


Uoversiktlig av natur
I en kommentar til bostyrers innberetning skriver Hovefestivalens advokat at styrebehandlingen av regnskapet ble foretatt basert på anslag, ettersom festivaler er av en slik natur at presise regnskaper først kan komme en stund i ettertid.

I tillegg ble det økonomiske resultatet dårligere enn ønsket på grunn av regnvær.

Hovefestivalen arrangeres som planlagt i år, etter at britiske Melvin Benn startet et helt nytt selskap som skulle drive festivalen videre, uavhengig av konkursboet. Toffen Gunnufsen hjelper her til med booking av artister.

Dagbladet.no kommer tilbake med mer om saken. Verken bobestyrer eller representanter for det tidligere Hove-styret var tilgjengelig for kommentar.