UTDANNING ER VIKTIG: Kontrastene mellom norsk skole og mange jenters skolehverdag i fattige land er stor, skriver artikkelforfatter. Bildet er av en jente i Somalia som lærer seg lesing og skriving gjennom et frivillighetsprogram ved et universitet i landet. Foto: AFP/ Mohamed Abdiwahabafp / NTB Scanpix
UTDANNING ER VIKTIG: Kontrastene mellom norsk skole og mange jenters skolehverdag i fattige land er stor, skriver artikkelforfatter. Bildet er av en jente i Somalia som lærer seg lesing og skriving gjennom et frivillighetsprogram ved et universitet i landet. Foto: AFP/ Mohamed Abdiwahabafp / NTB ScanpixVis mer

Skole:

Første skoledag er ingen selvfølge

Det er viktig å erkjenne at når vi snakker om jentene som skolevinnere her hjemme, er det i dyp kontrast til verden der ute. Vi må ikke tro at kampen om jenters utdanning er vunnet.

Meninger

Denne uken begynner datteren min i første klasse, sammen med over 50 000 andre skolestartere. Skolesekk og matboks er kjøpt inn og vi har øvd på bokstaver og tall. Det er en av livets store begivenheter. Og fortsatt ingen selvfølge altfor mange steder i verden.

264 millioner barn og unge i dag får ingen skolegang. Flesteparten av disse er jenter.

Når datteren min nå begynner på skolen er det med viten om at hun skal gå ti år i en god og pliktig grunnskole, og sannsynligvis fortsette med videregående og høyere utdanning. Om vi var en fattig familie i et lavinntektsland ville situasjonen vært en annen; der går kun 8 prosent av de aller fattigste jentene på ungdomsskolen.

Bodde vi i Sør-Sudan ville tanken på høyere utdanning være en fjern drøm. Der er det større sannsynlighet for at en kvinne dør i fødsel enn at hun gjennomfører videregående skole.

Silje Sjøvaag Skeie
Silje Sjøvaag Skeie Vis mer

Ifølge UNESCO er det fem millioner flere jenter enn gutter som mangler i barneskolen. Og kun en av tre jenter i lavinntektsland fullfører ungdomsskolen, viser tall fra Verdensbanken. Likevel går det framover.

Stadig flere barn får mulighet til å gå på skole, men det er fortsatt for mange som faller utenfor. Verdenssamfunnet har, gjennom FNs bærekraftsmål, forpliktet seg til å gi alle barn og unge ni års gratis og god skolegang innen 2030. Vi har en jobb å gjøre.

Det er alle jenters rett, som det er min datters rett, å få gå i en god skole. Å få følges opp av en lærer som har kunnskap selv og som evner å lære bort. Datteren min vil mest sannsynlig lære alle de vesentlige kunnskaper og ferdigheter den norske skolen har satt seg fore å gi.

I motsetning til barn i sørlige Afrika, hvor 87 prosent av barna i barneskolen ikke har lært seg grunnleggende leseferdigheter i løpet av skolens første fire år.

Jeg vil bekymre meg for mobbing og utestengelse, men ikke frykte at 6-åringen utsettes for voldelige angrep av krefter som ønsker jenter ut av skolen. Hun vil ikke oppleve hva Malala gjorde. Hun vil ikke droppe ut av skolen fordi det ikke finnes jentetoaletter der. Ei heller bli utsatt for press fra en lærer som vil ha noe tilbake for å gi ståkarakter.

I en undersøkelse gjennomført av UNICEF blant 13 000 ungdommer i Liberia, oppga 86 prosent at det var et problem at de ble bedt om å bytte sex mot karakterer.

Når jentene mangler i ungdomsskolen er tidlig ekteskap og graviditet ofte årsak. For en gravid jente, eller en ung mor, er sannsynligheten for å gjennomføre skolen svinnende liten. Ifølge Human Rights Watch mangler 24 land i Afrika lover som gir jenter rett til skolegang under og etter graviditet.

I tre afrikanske land blir gravide jenter aktivt tvunget ut av skolen uten mulighet til å komme tilbake etter fødsel. Til sammenlikning; i Norge har en gravid elev rett på skoleplass og et forlenget undervisningsforløp, slik at hun kan få være både elev og mor samtidig. Kontrastene mellom norsk skole og mange jenters skolehverdag i fattige land er stor.

Utdanning er viktig. For alle. Punktum. Men for jenter er fordelene med skolegang ekstra store. En ny rapport fra Verdensbanken påpeker at jenter som har gjennomført ungdomsskolen får betydelig bedret økonomi, helse og sosiale muligheter.

For eksempel vil en kvinne med gjennomført ungdomsskole tjene nesten dobbelt så mye en kvinne som ikke har gått på skolen. Og for hvert år en jente går på ungdomsskolen synker sannsynligheten for at hun gifter seg eller får barn før hun fyller 18 år. Reduserte fødselsrater gagner jenta, familien og samfunnet.

For en jente uten utdanning er saken en annen. Hun er mer sårbar for vold og destruktive relasjoner. Hun har større sannsynlighet for å bli fanget i en fattigdomsspiral. Og hennes mulighet for sosial mobilitet er liten. Veien til likestilling er lang.

Vi må sikre at barn lærer grunnleggende lesing, skriving og regning i løpet av de første årene i barneskolen. Det er viktig for å lykkes videre i skolen. Undersøkelser i sørlige Afrika fant at tre av fire elever på 2. trinn ikke kan telle til mer enn 80. Da har utdanningen feilet fullstendig.

Om barna ikke lærer i skolen er det vanskelig å overbevise foreldre om at skolen er verdt tiden. Spesielt i familier der ressursene er små og valget står mellom å sende barn på skolen eller å sette dem i arbeid. Står valget om å sende en datter eller en sønn på skolen, vinner oftest sønnen. Ingen familier skal måtte ta det valget.

Skolen må gi kunnskap og ferdigheter som er relevante for vår tid. Det innebærer også å undervise om vanskelige tema. FN har påvist at undervisning om seksualitet fører til senere seksuell debut og bedre helse. Derfor må det undervises i tema som oppleves som sensitive, selv om det er kleint for læreren.

Det er viktig å erkjenne at når vi snakker om jentene som skolevinnere her hjemme, er det i dyp kontrast til verden der ute. Vi må ikke tro at kampen om jenters utdanning er vunnet. Jenters utdanning må fortsatt holdes høyt i utviklingspolitikken, hos organisasjoner som arbeider med utdanning i utviklingskontekst og humanitære situasjoner, og hos myndigheter i de enkelte landene.

Det er nå vi må nå «de vi ikke har nådd»; de unge mødrene, jenter med funksjonsnedsettelser, jenter på flukt. Alle de som står bakerst i køen til skoleporten.

«De nye vennene og å lære nye ting» svarer min datter, når jeg spør henne om hva hun gleder seg mest til med skolestart. Millioner av jenter får ikke kjenne på den samme gleden. Første skoledag må bli en selvfølge, også for disse barna.