Førsteklasses Nordheiminnspilling

Førsteklasses innspilling av et av Arne Nordheims hovedverker.

Arne Nordheims en halv time lange fiolinkonsert hører til komponistens betydeligste verker. Det ble klart allerede ved urframføringen i 1997, og plateutgivelsen på Sony befester inntrykket. Musikerne er de samme som bar verket fram for første gang: Oslo-Filharmonien og Arve Tellefsen, mens Christian Eggen har overtatt etter Lü Jia på dirigentplass.

På mange måter har Nordheim skrevet en klassisk fiolinkonsert. Solisten står i sentrum tvers gjennom, drevet ut mot grensene for hva en musiker kan gripe over og med et orkester som rammer inn og følger opp, bærer ideene videre og kaster dem tilbake som nye utfordringer for solisten. Og gjennom det hele klinger et lutret alvor, som trenger gjennom og fyller hver takt, og binder verket sammen til en helhet.

Akkurat der er verket beslektet med Fartein Valens fiolinkonsert, som den deler plass med. Arve Tellefsen og orkestret spiller den like suverent som Nordheims verk, som også står som et høydepunkt i Tellefsens karriere. Men sammenstillingen fungerer ikke helt, fordi de to verkene er for beslektet. Snarere enn å utfylle hverandre, konkurrerer de om den samme oppmerksomheten, der Valen med sitt smalere uttrykksregister ender med å stå i skyggen av Nordheim.