Førstemann

«Hvem var den første nordmann som skrev romaner på morsmålet?»

Spørsmålet innleder Rolf Nyboe Nettums monografi «Christen Pram. Norges første romanforfatter.» Og dermed er svaret gitt: Christen Pram var den første nordmann som skrev romaner på morsmålet.

  • Så enkelt er det imidlertid ikke. «Othar af Bretagne» fra 1819 var Norges første roman. Det har vi lært. Og den romanen var da vitterlig skrevet av Mauritz Hansen. Nyboe Nettum bestrider ikke dette. Han tar og gir i sin justering av historien og opplyser at Hansen skrev en av verdens første kriminalromaner . Nyboe Nettum bruker 200 sider på å argumentere for at Pram var vår første romanforfatter. Hvorfor?
  • For det første som Nyboe Nettum (professor i nordisk litteraturhistorie ved Universitetet i Oslo fra 1958- 1986) selv skriver: «hovedsiktemålet med denne monografien består i å presentere kulturpersonligheten Pram i størst mulig bredde, med hans episke prosa, romanene, som klimaks.» Likevel innrømmer han i sin innledning at mye av det Pram skrev er mindreverdig og derfor glemt. Kjernen i Nyboe Nettums diskusjon går på om Pram var norsk eller dansk. Pram idealiserte sine landsmenn, men ifølge Nyboe Nettum er det ikke lett å få øye på det norsk-nasjonale i diktningen hans. Selv om lengselen gikk tilbake til Norge og han hentet inspirasjon i den, la Pram sjelden handlingen til Norge, slår Nyboe Nettum fast.
  • For det andre vil Nyboe Nettum ved å gi et bilde av Pram kaste lys over litteraturhistorien i dobbeltmonarkiet på 1700-tallet. Christen Pram var ifølge Nyboe Nettum i utpreget grad et barn av opplysningstida, men han var ingen folkeopplyser i moderne forstand. Henrik Wergeland framhevet Pram som en norgespatriot på begynnelsen av 1800-tallet. Han ble født 4. september 1756, men da han var åtte år ble faren sokneprest i Danmark, og det gikk 40 år før Pram så Norge igjen. Norsk eller dansk? Ifølge Nyboe Nettum er «norskdomsstempelet» tydeligst utenfor skjønnlitteraturen: «Bull regner den ustadige, ubalanserte, stemningsbevegede, oppfarende, humørsyke, inkonsekvente Pram som særlig udansk og dermed særlig norsk.»
  • For det tredje , Nyboe Nettum formidler og viderefører med denne monografien sin inspirasjon og faghistoriske glede til alle som vil ta imot. Lystprinsippet er hermed notert. \