FLERE:  Forrige uke åpnet regjeringen for at oppdrettsanlegg kan ha fem prosent flere laks. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix
FLERE: Forrige uke åpnet regjeringen for at oppdrettsanlegg kan ha fem prosent flere laks. Foto: Gorm Kallestad / NTB ScanpixVis mer

Forsterker problemene

Det er håpløst av regjeringen å komme med et lusekrav på 0,1 prosent, når man ikke makter å holde seg under dagens grense på 0,5.

Meninger

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker fornekter seg ikke, og på forrige ukes pressekonferanse viste hun til det fulle at vi har en minister som strever med det samme som oppdrettsindustrien - mangel på kunnskap.

Når skal det gå opp for våre myndigheter, og ikke minst oppdrettsnæringen, at man aldri klarer å forvalte seg ut av omfattende problemer kombinert med vekst?

Regjeringens utspill om at de nå tillater fem prosent mer laks, overbeviser om at vi ikke har generert nok kunnskap til å fortsette med dagens driftsregime med åpne merder. Tiden er inne for å lukke produksjonen fra omgivelsene rundt.

Det siste vi trenger i dagens krevende situasjon, er en vekst på fem prosent. Det er i dag godt dokumentert at oppdrettsindustrien ikke makter å håndtere dagens produksjonsvolum. Hvordan er det da mulig å foreskrive en resept som vil forsterke problemene ytterligere?

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

Størrelsen på den til enhver tid stående biomasse i sjøen kan alltid knyttes direkte til utfordringer og uløste problemer,. I skrivende stund står næringen oppe i en lusesituasjon som fremstår som uhåndterlig. Det er håpløst av regjeringen å komme med et lusekrav på 0,1 prosent, når man ikke makter å holde seg under dagens grense på 0,5.

Denne villstyringen av en plagsom krabat ligger til stadighet foran industrien og avlusningsmidlene og knekker nye koder. Vi har i dag trippelresistent lus. Industrien har de siste årene fått lov til å pøse ubegrenset på med svært giftige avlusningsmidler, som i dag er kostnadsberegnet til hele 2,5 milliarder kroner.

En altfor hyppig avlusningsfrekvens kombinert med for høy dosering har bidratt til at verktøykassa er tom.

Det har i årenes løp ikke vært mangel på advarsler fra faglig hold. Et underfinansiert Mattilsyn, som har forvaltningsansvaret for lus og sykdom, befinner seg i en mildt sagt håpløs situasjon. Man kan stille seg spørsmålet hvordan det er mulig å gi Mattilsynet en budsjettreduksjon på fem prosent de siste åtte årene, samtidig som oppdrettsindustrien har fått lov til å doble sitt produksjonsvolum til 1.3 millioner tonn?

Vi får daglig inn bilder av fisk som har et påslag av flere hundre lus, og lider i stillhet. Næringen har til nå blitt reddet av vannspeilet. Tiden er nå overmoden for å redde næringen fra et omdømmetap som kan påføre den uopprettelig skade.