Forsvar for det litterære mangfoldet

Forfatterne står generelt sterkere i land med en eller annen form for samarbeid rundt kontraktsformulering.

JEVNERE PRISNIVÅ: Fastprisland har jevnere prisnivå på bredden av utgivelser av alle boktyper, skriver artikkelforfatterne. Foto: John T. Pedersen
JEVNERE PRISNIVÅ: Fastprisland har jevnere prisnivå på bredden av utgivelser av alle boktyper, skriver artikkelforfatterne. Foto: John T. PedersenVis mer

I Dagbladet 2. mars reiser Anna Katharina Fonn Matre innvendinger mot vår utredning «Til bokas pris». Vi svarer her på kritikkpunktene.

Pris: Det er ingen hovedkonklusjon i vår utredning at fripris fører til dyrere bøker totalt sett. Vi viser til flere studier som viser tendenser til at bokprisene gjennomsnittelig sett øker mindre i land med fastpris enn i dem med fripris. Vi påpeker også at bestselgere i friprisland er blitt billigere. Friprisland har billigere priser på utvalgte titler. Fastprisland har jevnere prisnivå på bredden av utgivelser av alle boktyper.

Internettsalg: Fonn Matre påstår at vi hevder at internettsalg fører til mindre mangfold. Vi sier mer om dette enn Fonn Matre gir inntrykk av: for eksempel skriver vi at nisjelitteratur som har vanskelig for å finne kanaler, har god nytte av nettbokhandlere. Samtidig er vi opptatt av at nettbokhandlere er noe annet enn fysiske bokhandlere. Dette er noe som spesielt drøftes i den franske studien av Moreau og Peltier, som Fonn Matre mener vi mistolker. I følge Moreau og Peltier fremmer ikke internettbokhandlere bare kulturelt mangfold. De styrker også bestselgersalget. Nettbokhandlere er viktige for å spre nisjelitteratur og internasjonale bøker. Men et fastprissystem bidrar til like vilkår for bøker i alle distribusjonskanaler - fysiske bokhandlere, nettbokhandlere, supermarkeder - og det fremmer litterært mangfold.

Forfatterne: Vi peker på at i land med fastpris later forfatternes interesser til å være bedre beskyttet enn i land med fripris. Det er riktig som Fonn Matre påpeker at forfatternes stilling ikke er direkte behandlet i boklover, og at opphavsrett og åndsverkslovgivning er sentralt for å sikre forfatternes rettigheter. Men disse er også knyttet til hva slags systemer som gjelder for forlagskontrakter. Forfatterne står generelt sterkere i land med en eller annen form for samarbeid rundt kontraktsformulering.

Kildebruk: De kildene Fonn Matre kritiserer oss for å bruke selektivt, støtter vårt overordnete argument, noe hun påpasselig unngår å nevne. Vår systematiske sammenligning av rapporter og evalueringer av litteraturpolitiske virkemidler i en rekke europeiske land viser at boklov er et bedre egnet virkemiddel enn fripris for å ivareta kulturpolitiske målsetninger som bredde og mangfold. Dette faller ikke i smak hos Fonn Matre som er mest opptatt av prisen på bøker. Men da er vi over i en kulturpolitisk verdidebatt og ikke en debatt om vår forskningsmetode eller pris som et isolert spørsmål.