Forsvar for «mørkemenn»

Homofobe kristne ikke så skrekkelige mennesker, skriver Torill Nygreen Grave.

HOMOFILIDEBATT: Våre holdninger til homofili har endret seg kraftig de siste 10-15 årene. De fleste frydet seg over festen på Opera-taket i anledning den nye ekteskapsloven. Det synes jeg er flott. Vi som samfunn har utvilsomt tidligere påført mange homofile enkeltmennesker både skam og sår. Kanskje kan vi bidra til å lege en liten del av de sårene ved å glede oss sammen de homofile.

Men holdningsendringen har ikke kommet like langt i alle leire. Det finnes i dag en del mennesker som har en overbevisning om at homofilt samliv er unaturlig og feil. Flertallet av oss vil hevde at slike meninger er tåpelige og utdaterte, og en belastning for de homofile selv. Spesielt ille er det for de homofile som allerede strever med legningen sin, kanskje unge som ikke er åpne enda, eller homofile innenfor religiøse sammenhenger.

Men hva forventer vi av homofilimotstanderne? Forventer vi at de skal slutte å hevde sine meninger fordi det er støtende for de homofile? Forventer vi at de i sine yrker skal gå på tvers av sin egen samvittighet og gjøre det flertallet av oss synes er riktig? Vie homofile, hjelpe dem til å bli foreldre, undervise på sine religiøse skoler at homofili er skapt av Gud? Det beste hadde selvsagt vært om de skiftet mening og ble enige med oss andre. Hvorfor gjør de ikke bare det? Hvorfor kjemper de en kamp som virker tapt allerede? Hvorfor utsetter de seg for hets? Å hevde at homofili er synd medfører å bli stemplet som en dum, ondskapsfull, homofob mørkemann.

Jeg vil gjerne snakke litt om - og for - disse «mørkemennene» og «mørkekvinnene». Er de onde mennesker som ønsker å påføre de homofile smerte og sorg? Er de stokk dumme? Er de selvgode? Har de behov for å tråkke på noen som ligger nede? Eller uttaler de seg som de gjør rett og slett fordi de tror de har rett og ønsker å bidra i debatten? Når jeg ser hvordan «mørkemennene» og «mørkekvinnene» blir omtalt i media spør jeg meg: Hvor onde tror dere at motstanderne av ekteskapsloven er? De har blitt plassert i nåtidens gapestokk: de presenteres som homofobe - og kun det - i media.

Jeg tror altså ikke de er så skrekkelige mennesker. For det første tror jeg de er forskjellige, som alle andre. De har ulike grunner for sitt standpunkt. Mange av «mørkemennene» henviser til en autoritet utenfor seg selv. For de fleste mennesker i Norge er dette absurd, fordi de ikke ville anerkjenne en guddommelig autoritet som ikke mente det samme som dem selv eller samfunnet. Derfor blir det veldig vanskelig å forstå «mørkemennene». Mange av dem har satt Gud (eller sin oppfattning av hva Gud er og vil) på lederplassen i eget liv. Det kan vi like eller ikke like. Det er i alle fall ikke så vanlig i dag. Det kan virke som om samfunnet dømmer de konservative kristne vel så hardt som de igjen dømmer de homofile. Har vi glemt at toleranse handler om hvordan vi forholder oss til meninger vi ikke liker?

Jeg kjenner en del konservative kristne, og de er samvittighetsfulle mennesker med integritet. De kommer aldri til å la seg mobbe til å skifte mening. Det eneste som eventuelt kan få dem til det er at de opplever at Gud mener homofili er greit. Kanskje skifter noen av dem aldri mening. Det må vi som samfunn leve med. Spørsmålet er hvordan?

Illustrasjonsfoto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/SCANPIX
Illustrasjonsfoto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/SCANPIX Vis mer
Forsvar for «mørkemenn»