Forsvaret bommet med deLillos-konsert

deLillos møtte bare 80 betalende da de inntok Haakonsvern militærleir torsdag kveld. Bandet kunne likevel reise fra Bergen med sine 60000 kroner i hyre. Forsvaret subsidierte dermed hver billett med 670 kroner av skattebetalernes penger.

deLillos har trukket store folkemengder til store deler av sin vinterturné, men da Lars Lillo Stenberg og co. kom til Haakonsvern tidligere denne uka gikk det meste galt.

Bare 80 av de rundt 3500 som har fast tilknytning til militærleiren møtte opp, og dermed måtte velferden i leiren ta et tap på 53400 kroner. Dette betyr kroken på døra for konserter på Haakonsvern.

Hårreisende

Kvartermester Helge Røkenes kan ikke kommentere det konkrete underskuddsbeløpet, men han sier følgende:

- Det underskuddet vi satt igjen med etter deLillos-konserten er hårreisende.
Forsvaret har store beløp til disposisjon for å bedrive velferdstiltak overfor sine styrker. I tilfellet deLillos hadde velferden på Haakonsvern budsjettert med 30000 kroner i underskudd.

Men det gikk altså langt verre enn som så. Med en billettpris på 80 kroner, satt arrangøren igjen med bare 5600 kroner i billettinntekter. Resten av hyra måtte betales fra velferdbudsjettet.

- Dette var en skikkelig bom, innrømmer Røkenes.

- Hvorfor arrangerer dere denne typen konserter?

Moralen

- Det er viktig å opprettholde moralen blant soldatene. Men etter dette blir det uaktuelt for oss å arrangere flere konserter av denne typen. Et slikt pengesløs kan vi ikke ha noe av, sier Røkenes etter at han har måttet bruke over 50000 kroner av statens penger på å betale deLillos.

Tar man de 53400 kronene Forsvaret måtte subsidiere konserten med, sitter man igjen med et statlig tilskudd til de 80 publikummerne på 670 kroner per billett. Subsiderer i ren opera-stil, med andre ord.

Carsten Jøssund er bookingansvarlig for deLillos sin turnévirksomhet. Han beskriver publikumssvikten blant de grønnkledde i Bergen som et enkelttilfelle.

- Denne konserten og en konsert i Ibsenhuset i Skien er de eneste som har gått dårlig på denne turneen, hevder Jøssund.

I går kveld spilte deLillos sin Rockefeller-konsert nummer fem denne vinteren.

<B>DYR MORO:</B> Forsvaret bruker store midler på velferdstiltak overfor sine styrker hvert eneste år. DeLillos-konserten på Haakonsvern i Bergen ble subsidiert med 670 kroner per hode.