Forsvaret og fredsforskeren

VERNEPLIKT FOR KVINNER: I Dagbladet 19. august leverer Torunn Lise Tryggestad nok et bidrag til kampanjen for flere kvinner i Forsvaret. Tryggstad kaller sitt bidrag «Likestilt til å delta», og signerer innlegget «forskar og stipendiat». Hun later med andre ord til å ville delta i vernepliktsdebatten i kraft av sin faglige, akademiske kompetanse og posisjon. Greit nok, om det ikke var for at Tryggestads innlegg ender opp i en overraskende ukritisk sørpe.

Det er flere kritikkverdige aspekter ved det Tryggestad skriver. Et av disse påtales av Berit von der Lippe (Dagbladet 22. august), som med rette innvender at Tryggestad utelukkende synes å se Forsvaret som middel for konfliktløsing, stabilisering og fred. At det samme Forsvaret kan opptre (og oppfattes) på andre måter ligger tydeligvis fjernt fra Tryggestads horisont, i alle fall at unnlater hun å reflektere dette i sitt innlegg. En slik unnlatelse er særlig overraskende fordi Tryggestad er tilknyttet PRIO, et ledende fredsforskningsmiljø med bred kunnskap om hvordan militære organisasjoner kan sette mennesker i stand til å agere voldelig og destruktivt.

Til tross for sitt idealiserte bilde av norsk militærmakt finner Tryggestad likevel muligheter til forbedringer: Forsvaret kan styrke sin fredsmisjon ved å inkludere enda flere kvinner i oppdrag med «militære komponenter». For å nå dette målet fremhever hun såkalt «kjønnsnøytral» verneplikt som et av flere aktuelle, mulige virkemidler. PRIO-forskeren gjør med det felles sak med forsvarsministeren.

Igjen unnlater Tryggestad å problematisere det hun gjør seg til talskvinne for, og hopper bukk over spørsmålet om hva som skiller allmenn verneplikt fra andre virkemidler. I stedet velger Tryggestad å fremheve at mange unge kvinner ser på Forsvaret som attraktiv arbeidsplass og spennende karrieremulighet. Det har hun kanskje rett i. Men kan dette noen gang bli et gyldig argument for å innføre verneplikt for alle kvinner?

Tryggestads innlegg etterlater dessverre inntrykket av en fredsforsker, så ivrig etter å omfavne Norges «fredsrolle», at hun overser at militæret stadig er en tvangsmakt. Også ovenfor unge folk i dagens Norge.