VIKTIG: «Nedleggelsen av eliteavdelingen HV-016 (bildet), mener vi var lite gjennomtenkt. HV-016 hadde flere viktige funksjoner, men ble offer for revirtenkning i Forsvaret og Politiet», skriver Hjorth. Foto: NTB Scanpix
VIKTIG: «Nedleggelsen av eliteavdelingen HV-016 (bildet), mener vi var lite gjennomtenkt. HV-016 hadde flere viktige funksjoner, men ble offer for revirtenkning i Forsvaret og Politiet», skriver Hjorth. Foto: NTB ScanpixVis mer

Forsvaret viktig også i fredstid

Vi ser frem til at ressurser med lokalkunnskap raskt skal kunne mobiliseres ved katastrofer eller anslag mot vår sikkerhet.

Debattinnlegg

Det er positivt at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide nå vil gjenopprette en eliteavdeling i Heimevernet. Det er sterkt behov for at enheter med lokal- og spesialkunnskap skal kunne komme raskt til stede og sikre viktige objekter rundt om i landet - i fredstid som i krigstid. Så langt har dette vært forsømt.

HV har generelt sett manglet øvingsressurser og vært for lite forberedt på å bidra ved mulige anslag på objekter som krever beskyttelse. I tillegg er det behov for elitesoldater med mer lokal tilknytning, både i områder med høy befolkningstetthet, og der spesielt viktige objekter skal beskyttes.

Det har dessverre vært hevdet at behovet for tilstedeværelse ikke er så viktig, og at det er tilstrekkelig med spesialavdelinger sentralt plassert på Østlandet. Det er vi uenig i. Lokal tilstedeværelse er rasjonelt og bidrar til å skape trygghet for befolkningen. Nedleggelsen av eliteavdelingen HV-016, mener vi var lite gjennomtenkt. HV-016 hadde flere viktige funksjoner, men ble offer for revirtenkning i Forsvaret og Politiet.

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

Det er nå også på tide å innse at Forsvaret har en viktig rolle i fredstid. Det ville være en lettelse om vi en gang for alle kunne slippe å argumentere med at denne rollen ikke er ensbetydende med å bruke Forsvaret mot egen befolkning. Det bør eksempelvis være åpenbart at Garden skal beskytte Slottet og kongehuset, og at HV må kunne tas inn for å beskytte Stortinget og sentrale institusjoner, uten at det sitter altfor langt inne å be om støtte, slik som etter angrepet på Regjeringskvartalet 22. juli.

Regjeringen legger nå frem en ny bistandsinstruks som skal regulere samarbeidet mellom forsvar og politi. Her er det en klar avgrensning av Forsvarets og Politiets ansvar, og så lenge denne er klinkende klar er det uproblematisk at Forsvaret bistår Politiet. Politiet skal håndtere terroranslag på norsk jord, det er det ingen tvil om. Noe annet er om vi i et lite land som Norge skal unnlate å bruke tilgjengelige kapasiteter over sektorgrensene. Så lenge Politiet har ansvaret, i lokale eller sentrale områder, bør det ikke være noe problem å innkalle mannskaper, helikoptre og andre av Forsvarets kapasiteter. Vi har også tradisjoner for at dette fungerer utmerket, for eksempel i Kystvakten, der mannskaper og skip fra Forsvaret er underlagt Politiets kommando.

Når det gjelder HV-016, er det kanskje ikke hensiktsmessig å gjenopprette enheten i sin tidligere form, men avdelingen er åpenbart relevant. Vi støtter dette og ser i tillegg frem til at ressurser med lokalkunnskap raskt skal kunne mobiliseres ved katastrofer eller anslag mot vår sikkerhet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.