MÅ BLI TYDELIG: Ine Marie Eriksen Søreide.
MÅ BLI TYDELIG: Ine Marie Eriksen Søreide.Vis mer

Forsvarets oppgaver

Er bedre på forsvar av Kabul enn Kabelvåg.

Meninger

Flere tiår for seint er det nå tegn til at vi får en offentlig debatt om forsvarets oppgaver, ressurser og finansiering. I lang tid har disse spørsmålene i stor grad blitt behandlet bak lukkede dører eller blant ulike spesialister. Sikkerhetspolitikk og militærvesen har aldri stått høyt på den politiske dagsorden. Selv tolv års krig i Afghanistan ble dysset ned. Nå er Norges sikkerhetspolitiske situasjon dramatisk endret, uten at det foreløpig har ført til vesentlige endringer i forsvarets organisering eller mål. Etter den kalde krigen var det bred enighet om at Norge sto uten tradisjonelle fiender. Et mer aggressivt Russland har åpnet det perspektivet som aldri burde vært forlatt: Norges økonomiske og sikkerhetspolitiske interesser er i særlig grad knyttet til Nordområdene og havet.

Det norske forsvaret er teknologisk avansert, men samtidig så nedbemannet at den nasjonale forsvarsevnen er grunnleggende svekket. I dag er Norge bedre på å ivareta sikkerheten i Kabul enn i Kabelvåg. I en kronikk i Aftenposten tidligere denne uka, skrev tidligere forsvarssjef Sverre Diesen og tidlig adm. direktør Paul Narum i Forsvarets forskningsinstitutt, at «regjeringen har bestemt seg for å videreføre en forsvarspolitikk som innebærer avvikling av en nasjonalt basert forsvarsevne innenfor en tidshorisont på 10 - 15 år.» De to viser bl.a. til de nye fregatter som stort sett ligger havn av økonomiske grunner, og frykter at det samme vil skje med de nye ubåtene og de nye kampflyene.

Ekspertgruppa som nylig framla sine forslag til å endre forsvaret, konkluderte med at et nytt trussel- og risikobilde krever at et «kollektivt forsvar, beredskap og tilstedeværelse i nord prioriteres». Ikke uventet har en rekke ordførere i nord stått fram og krevd at Finnmark får en permanent militær tilstedeværelse utover grensestyrkene. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har selv pekt på endringene i den sikkerhetspolitiske situasjonen. Samtidig viser lekkasjer at det foreligger forslag om ytterligere nedbygging av forsvarets anlegg i Nord-Norge.

Situasjonen innebærer at regjeringen må foreta et tydelig valg av kurs. Den viktigste oppgaven er å ivareta norsk sikkerhet og norske interesser, og samtidig sikre en fredelig utvikling i Nordområdene. Det krever en tydelig sivil og militær tilstedeværelse nord i Norge.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.