Ikke ufarlig: «Når FNs barnekomité er så bekymret for utviklingen i bruk av ADHD-medisiner i Norge, at komiteen i fjor ba norske myndigheter undersøke om det skrives ut for mye ADHD-medisiner, er vi sikre på at vi har rett i våre antakelser om at psykiatri kunne gjøre det annerledes,» skriver kronikkforfatterne. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen/Scanpix
Ikke ufarlig: «Når FNs barnekomité er så bekymret for utviklingen i bruk av ADHD-medisiner i Norge, at komiteen i fjor ba norske myndigheter undersøke om det skrives ut for mye ADHD-medisiner, er vi sikre på at vi har rett i våre antakelser om at psykiatri kunne gjøre det annerledes,» skriver kronikkforfatterne. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen/ScanpixVis mer

Forteller ikke hele sannheten

Vi kan ikke vente 30 år på å finne ut at mye av dagens psykiatri dessverre var tortur av barn, voksne og eldre.

I en kommentar i Dagbladet 7. november skriver Geir Ramnefjell at psykiatri er en vitenskapelig fundert fagretning som hjelper enormt mange mennesker. Dette er meget motstridende i forhold til hva resten av legevitenskapen mener om psykiatri. Det finnes ingen fysiologiske eller biologiske tester eller analyser som kan påvise psykiske lidelser.

Psykiatrien har basert forskningen sin på spørreundersøkelser, observasjon og evidensbasert medisin (ta en pille og hjelper den har du en lidelse). De har aldri kunnet påvise den påståtte kjemiske ubalansen i hjernen. Det er mye fundering i psykiatrien og dessverre lite klinisk vitenskap.

Gjennom et århundre har vi sett psykiatere og psykiatrien begå mishandling av mennesker og menneskegrupper. Psykiater og leder av Den Tyske Psykiatriforeningen Uwe Henrik Peters uttalte i mai 1992: «Vi vil aldri glemme nazistenes utryddelser, og at psykiatere startet holocaust med de psykiatriske pasientene, og at de faktisk utviklet teknikkene til å drepe så mange mennesker».

I Norge ligger et hundretalls døde pasienter fra Gaustad psykiatriske sykehus i en massegrav på Riis kirkegård. De fleste av disse var tatere og sigøynere.

I perioden 1941 til 1974 ble lobotomi utført på mer enn 2500 pasienter og av disse døde omkring 25 prosent under eller i løpet av det første året etter inngrepet. Fra 50-tallet til langt ut på 70-tallet betalte Amerikansk etterretningstjeneste hundretusener av dollar til Gaustad psykiatriske sykehus og psykiateren Carl W. Sem-Jacobsen for å foreta operasjoner med implementering av elektroder i hjernen. Elektrodene ble stukket langt ned i hjernen og tilført elektrisk spenning for å se om pasientene kunne kontrolleres.

I nåtiden viser Statistisk sentralbyrå at vi har fått en epidemisk økning av psykiatriske innleggelser, fra 25 000 i 2001 til 43 000 i 2010. I tillegg viser Reseptregisteret en økning av barn i alderen 0 til 19 år med ADHD, fra 9000 barn i 2004 til 17 500 barn i 2010.

Skeptisk: Paal Fuglevaag i CCHR er skeptisk til psykiatrien.
Skeptisk: Paal Fuglevaag i CCHR er skeptisk til psykiatrien. Vis mer

Statistikkene kan tydes på mange måter. En vil være at «det er fint at enormt mange får hjelp» som Ramnefjell skriver i sin artikkel. Men er dette hele sannheten? Fakta er at bivirkningene av psykofarmaka er mange og flere psykiatriske medikamenter som for eksempel Ritalin og Zyprexa har «plutselig død» som bivirkning. I Norge dør rundt 50 pasienter i psykiatrien hvert eneste år, der det ikke skulle være noe grunnlag for at de skulle ha dødd. (Disse dødsfallene er ikke selvmord eller av alder).

Kristeligt Dagblad i Danmark skriver i en artikkel i mai om et felles nordisk forskningsprosjekt, hvor forskere fra Danmark, Sverige og Finland har undersøkt dødeligheten blant psykiatriske pasienter: «Mentalt syke har en overdødelighet i nesten alle sykdomskategorier. Psykiatriske pasienter som lider av hjertesykdommer og andre fysiske sykdommer, har to til tre ganger større sannsynlighet til å dø som andre med samme lidelse. I tillegg er det et overskudd forekomst av selvmord, sier konsulent og professor i psykiatri Merete Nordentoft, København». Vi regner med at det er tilsvarende i Norge.

Er dette hjelpen man skal få av psykiatrien?

I kronikken til Andreas Heldal-Lund framkommer det tydelig at man ikke kan tillate Citizens Commission on Human Rights (CCHR) å forsvare mennesker som har blitt utsatt for overgrep i psykiatrien. CCHR har aldri forsøkt å behandle noen med psykiske problemer. Vi henviser alltid til lege om det gjelder nedtrapping eller riktig medisinering eller alternativ behandling.

Bivirkningene av psykofarmaka er farlige nok i seg selv, og nedtrapping må skje under kontrollerte former og nøye oppfølging av lege. Det framgår heller ikke av Heldal-Lund at han intervjuet noen som har fått hjelp av CCHR, så det er meget uvisst hvem han sikter til.

Ved å lese historiske fakta og statistikker om psykiatri blir dessverre Heldal Lund ikke annet enn en selvutnevnt ekspert på Scientologi og CCHR. Det bare å se på Tidsskriftet til Norsk Legeforening nr. 17, 6. september i år, hvor de anmelder en bok skrevet av Robert Whitaker med overskriften «Tankevekkende kritikk av psykiatrisk behandling». Hvorfor velger Legeforeningen å anmelde en bok som er skrevet av en nåtidens største kritikere av psykiatri?

Dette er den samme Whitaker som samarbeider med CCHR om få ut sannheten om psykiatri. Robert Whitaker er ikke scientolog. Det er heller ikke psykiateren Thomas Szasz, som er grunnlegger av CCHR. Under ti prosent av medlemmene i CCHR er scientologer, resten er pasienter, pårørende og andre støttespillere.

Det er ingen uenighet i samfunnet om at overgrep som lobotomi og implantering av elektroder i hjernen som ble utført av psykiatrien tidligere, var brutale og barbariske. Vi kan ikke vente 20-30 år til på at vi nok en gang finner ut at mye av den psykiatriske behandlingen som gis i dag dessverre var tortur av barn, voksne og eldre.

Så når ble historiske fakta og statistikker konspirasjonsteorier?

De sakene som CCHR Norge har etterforsket i psykiatrien, har alle vist seg å inneholde de samme resultatene. Pasientene forteller at de trengte noen å snakke med, men fikk bare psykiatrimedisiner eller ble lagt inn på psykiatrisk sykehus i stedet. Og de manglet en fullstendig medisinsk undersøkelse for å avdekke sykdommer, forgiftninger, allergier eller skader.

Når FNs barnekomité er såpass bekymret for utviklingen i bruk av ADHD-medisiner i Norge, at komiteen i fjor ba norske myndigheter undersøke om det skrives ut for mye ADHD-medisiner, og når Stortinget i tillegg tar opp forbruket av ADHD medisiner i Norge, er vi sikre på at vi har rett i våre antakelser om at psykiatri kunne gjøre det annerledes. Vil du stå som ansvarlig overfor en mor når barnet er blitt sykt eller i verste fall har dødd av «ADHD-medisiner», og påstå at det var god behandling?

CCHR Norge kommer til fortsatt å hjelpe mennesker som har blitt utsatt for de mange overgrepene som begås i psykiatrien.

Tortur: «Det er ingen uenighet i samfunnet om at overgrep som lobotomi og implantering av elektroder i hjernen som ble utført av psykiatrien tidligere, var brutale og barbariske. Vi kan ikke vente 20-30 år til på at vi nok en gang finner ut at mye av den psykiatriske behandlingen som gis i dag dessverre var tortur av barn, voksne og eldre», skriver Hans-Erik Dyvik Husby (bildet) og Paal Fuglevaag. Foto: Nina Hansen.
Tortur: «Det er ingen uenighet i samfunnet om at overgrep som lobotomi og implantering av elektroder i hjernen som ble utført av psykiatrien tidligere, var brutale og barbariske. Vi kan ikke vente 20-30 år til på at vi nok en gang finner ut at mye av den psykiatriske behandlingen som gis i dag dessverre var tortur av barn, voksne og eldre», skriver Hans-Erik Dyvik Husby (bildet) og Paal Fuglevaag. Foto: Nina Hansen. Vis mer