Fortellinger om kjærlighet

Kloke ord om krevende kjærlighet.

BOK: Britt Karin Larsen er ustoppelig. Nå har hun skrevet en ny roman om den problematiske kjærligheten mellom mann og kvinne, mødre og døtre, fedre og sønner. Og den er slett ikke dårlig. Faktisk vil jeg regne den som en av hennes beste romaner, selv om den er noe langdryg og repeterende - en svakhet flere av bøkene hennes lider under.

Brev fra fange

Romanen er formet som et langt brev fra en kvinne som sitter i fengsel, av grunner vi først får opplyst helt til slutt. Dette «hemmelighetskremmeriet» er gjennomført med betydelig finesse, og avsløringen kommer som en overraskelse samtidig som den virker helt logisk.

Gjennom brevet får vi kjennskap til brevskriverens egen historie. Det er en historie om en jentunge som er blitt oversett av sin mor i oppveksten, og en historie om en barnløs kvinne som i godt voksen alder blir glad i en fraskilt far som holder henne på avstand. Samtidig framstår brevet som en katalog over en rekke andre kjærlighetshistorier, som gjensidig belyser hverandre og til sammen tegner et mangfoldig bilde av denne problematiske makta i våre liv.

Kjærlighetssvik

«Fortellinger om kjærlighet» er en roman om kjærlighetshunger og kjærlighetssvik. Den vitner om hvor farlig den altfor krevende kjærligheten kan være. Den forteller om kvinnens eiesyke kjærlighet, om den omklamrende moren og om kvinnen som klamp om mannens fot.

Den handler om kvinners fundamentale usikkerhet og om deres ufravikelige hang til å gjøre mennene de elsker til lags. Den handler om menns angst for å la seg binde og om kvinners mykhetstyranni.

Det er en roman om hvordan det oppleves å være en «second hand» rose, en roman om mistenksomme kvinner og om menn som hater mistenksomme kvinner, om en kjærlighet som gjør den som elsker maktesløs, om kvinner som agerer mødre for voksne menn, om asiatiske kvinners fortrinn framfor norske, målt med menns øyne. Den handler om å være utro og om ikke å tørre å være utro - av angst for samvittighetskvaler.

Det er en roman om ensomhet og alkoholmisbruk, om barn som blir overlatt til seg selv, om enker og faderløse, om avvisning, om spirer som blir stanset i veksten, om å lete etter fedre man ikke kjenner, om døtre som stikker kniver i sine fedre, og om en kvinne som helst vil skrive om noe vakkert.

Mange kloke ord

Vi introduseres med andre ord på nytt for hele spekteret av velkjente Larsen-temaer, og vi kan nikke gjenkjennende og anerkjennende til mange kloke ord om kjærlighetens lykksaligheter og fortredeligheter. Her er ordene plantet med betydelig omhu. Så må vi heller bære over med at det er vel mange av dem.