Fortsatt åpen konkurranse

KAMPFLY: Regjeringen vedtok i desember at Norge også i framtiden skal ha en nasjonal kampflykapasitet. Norge har fremdeles tre kandidater til å fylle denne rollen. Konkurransen blir hard og den er reell.

Forsvarsministeren vil i nær fremtid signere en såkalt produksjonsavtale med amerikanske myndigheter knyttet til Joint Strike Fighter. Forsvarsdepartementet er samtidig godt i gang med å forhandle fram utviklingsavtaler også med det europeiske Eurofighter og med SAAB og svenske myndigheter knyttet til JAS Gripen. Avtalene vil sikre oss kontinuerlig informasjon om flyenes operative egenskaper, og gi oss viktig kunnskap om drift og vedlikehold. De vil også gi oss mulighet til å påvirke utviklingen. Dette er avgjørende faktorer når vi skal fatte beslutning om en av våre aller største offentlige investeringer noen sinne.

ET KAMPFLYKJØP må bidra til å styrke industriens konkurranseevne. Parallelt med myndighetsavtalene arbeider regjeringen derfor direkte med de tre leverandørene. Gjennom tidlig involvering av norsk industri i utviklingsprosjekter ønsker vi å oppnå langsiktig industriell kompetanseheving og verdiskaping i Norge.

Regjeringen er opptatt av at de tre leverandørene forstår at vi ikke har valgt flytype, og at konkurransesituasjonen vil pågå fram til valget tas. Etter planen skal dette skje i 2008. Alle tre framstår som gode og fremtidsrettede kandidater. Ingen av dem er imidlertid ferdig utviklet i den versjonen som vil være aktuell for Norge. Produsentene har nå en viktig oppgave med å skaffe datagrunnlag som vi kan anvende i videre studier og som kan hjelpe oss å gjøre et godt valg. Det er nemlig slik, at selv om alle kandidatene ser ut til å til å innfri de grunnleggende krav Forsvaret stiller, er det ingen tvil om at flyene vil få ulike kvaliteter. Alle er ikke like gode på alt.

FOR REGJERINGEN er det først og fremst viktig at det flyet vi velger blir et nyttig verktøy for norsk sikkerhet i lang tid fremover.

Dette krever at flyet må kunne møte alle typer utfordringer. Selv om det i dag ikke er noen direkte militær trussel mot vårt territorium har vi mye som er verd å forsvare.

Regjeringen ser de ressursrike Nordområdene som sitt fremste strategiske satsingsområde. Som selvstendig nasjon må vi ha evne til å hevde norsk suverenitet og evne til tilstedeværelse. Kampfly er det eneste virkemiddelet som kan hevde suverenitet i luften. Kampfly er også vitalt for evnen til nasjonal krisehåndtering og for politisk handlefrihet.

I EN LUFTOPERASJON skjer tingene fort. Derfor er det spesielt viktig at våre fly også kan operere fullt integrert i allierte og andre internasjonale operasjoner med høy intensitet, både i Norge og i utlandet. Regjeringen vil legge vekt på de fordeler som ligger i samarbeid med land som opererer samme flytype som oss. Gjennom F-16-epoken har Norge hatt svært godt utbytte av flernasjonalt samarbeid. Det har gitt betydelig innsparing og kvalitetsøkning. Videreutvikling av et slikt samarbeid, med gamle eller nye samarbeidspartnere, vil kunne gi oss enda mer for pengene.

Regjeringens beslutning om videreføring av norsk kampflykapasitet var basert på et omfattende arbeid som har pågått i to år. Også i den videre prosess vil vi legge stor vekt på åpenhet og reell konkurranse. For å sikre at alle hensyn ivaretas skal det videre arbeidet også bli vurdert av en ekstern og uavhengig ekspertgruppe.

Vi ønsker en åpen og bred debatt om Forsvarets fremtid og om kampflyanskaffelsen. Regjeringen vektlegger at det skal være en grundig prosess og en reell konkurransesituasjon.