UTDELING AV MAT: Frivillige deler ut mat som de har fått fra forskjellige restauranter til asylsøkere utenfor politiets utlendingsenhet på Tøyen sist høst. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix
UTDELING AV MAT: Frivillige deler ut mat som de har fått fra forskjellige restauranter til asylsøkere utenfor politiets utlendingsenhet på Tøyen sist høst. Foto: Berit Roald / NTB ScanpixVis mer

Fortsatt behov for frivillig innsats

Aktiviteter og kontakt med nærmiljøet er den beste måten å starte integreringsarbeidet på.

Meninger

De store asylankomstene høsten 2015 utløste et sterkt og vedvarende folkelig engasjement for å hjelpe asylsøkerne med klær, aktiviteter og omsorg. UDI ønsker å kanalisere dette engasjementet gjennom de frivillige organisasjonene, og har utlyst 60 millioner kroner til aktiviteter for barn i mottak.

Behovet for frivillige er fortsatt kjempestort. For å sikre at det frivillige arbeidet gir best mulig effekt, utformer UDI nå intensjonsavtaler med de store frivillige organisasjonene. Norges idrettsforbund er en av organisasjonene vi er i ferd med å inngå en slik avtale med. Når Ungdoms-OL åpner på Lillehammer 12. februar, er arbeidet for å integrere mottaksbeboere i lokalsamfunnet et tiltak Idrettsforbundet har valgt å synliggjøre.

Kanalisering av det frivillige engasjementet gjennom organisasjonene bidrar til å sikre nødvendig opplæring og kvalitetssikring av hjelperne. Frivillighet kan nemlig misbrukes av personer med uærlige hensikter, spesielt overfor enslige mindreårige. Her er det mye å lære av Redd Barna, som har spesialisert seg på å kvalitetssikre personer som ønsker å gjøre en frivillig innsats.

Med så mange ankomster som vi hadde i høst, har ventetiden blitt lang for mange mottaksbeboere. Dette er frustrerende og skaper usikkerhet om fremtiden. En frivillig som kan berolige og bidra til aktiviteter som kan avlede oppmerksomheten fra bekymringene, er gull verdt i en slik situasjon.

Ikke minst er det viktig å aktivisere barna. Det vil også berolige foreldrene. Derfor har UDI utlyst 60 millioner kroner til aktiviteter som kan bidra til at barn i asylmottak skal ha en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig. Frivillige organisasjoner og andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter, kan søke om midler gjennom ordningen.

Inntrykket av folks holdninger til asylsøkerne svinger fra dag til dag i mediene. Mange blir bekymret når de får et mottak i nabolaget sitt. Men først og fremst merker vi fortsatt en stor velvilje og ønske om å bidra. Aktiviteter og kontakt med nærmiljøet er den beste måten å starte integreringsarbeidet på. Og selv om noen må reise hjem igjen fordi de ikke har grunnlag for beskyttelse i Norge, har de forhåpentligvis et godt inntrykk av landet vårt. Og kanskje har de også fått med seg verdifulle erfaringer som de kan bygge videre på hjemme.