ENDELIG KLAR: Kristenn Einarsson, sjef for Forleggerforeningen, presenterer i dag den nye bokavtalen som ikke kommer som en overraskelse . Foto: Steinar Buholm / Dagbladet.
ENDELIG KLAR: Kristenn Einarsson, sjef for Forleggerforeningen, presenterer i dag den nye bokavtalen som ikke kommer som en overraskelse . Foto: Steinar Buholm / Dagbladet.Vis mer

Fortsatt ikke billigsalg på nye bøker

Ny bokavtale er klar - på overtid.


Det har tatt sin tid før partene kom til enighet på overtid. Bokbransjen er som forventet blitt enig om en ny bokavtale som sikrer fastpris på bøker framover.

I en pressemelding fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen heter det:

«Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen er nå enige om innholdet i en ny bokavtale. Den bygger på dagens avtale og skal legge til rette for å bevare og utvikle norsk språk, samtidig som den stimulerer innovasjon og konkurranse i et lite språkmarked. Det er også innarbeidet prinsipper for forhandlingene mellom forlag og bokhandel blant annet for å ivareta mindre aktører».  

Som dagens avtale - Flere utredninger har bekreftet at dagens bokavtale er vellykket og bidrar til å nå målene i litteraturpolitikken. Den nye avtalen reflekterer dette, sier Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen i pressemeldingen.

 - Den nye bokavtalen legger til rette for en spennende utvikling i norsk bokbransje i årene som kommer, sier Trine Stensen i Bokhandlerforeningen.    

Trekker bokloven Som kjent varslet Regjeringen i høst at de ville trekke bokloven, men at de ville videreføre fastprissystemet.

Fastprissystemet er ett av de viktigste litteraturpolitiske virkemidlene i mange land i Europa.

I pressemeldingen nevnes det at de to utredningene av bokmarkedet i 2012, bekreftet at den norske fastprisordningen har fungert godt med tanke på å opprettholde et bredt boktilbud.

«Sammenlikner vi med andre land i Europa som benytter fastprissystemet som et viktig litteraturpolitisk virkemiddel, er den norske fastprisen det mest liberale med den korteste fastprisperioden og en av de høyeste sluttkunderabattsatsene», heter det i pressemeldingen. 

Fastprisen Fastprisen begrenser muligheten til å selge nye bøker med rabatt fram til 1. mai året etter at ei bok er utgitt - deretter er det derimot fritt fram for å selge bøker på billigsalg hvis forlaget skulle ønske det.

I løpet av utgivelsesåret kan bøker bare selges med inntil 2,5 prosent rabatt.

Også land som Tyskland og Frankrike har fastpris for bøker.

Vokter loven - Norge har en avtale som allerede er en av de mest liberale i Europa, og vi har ikke noe mer å gå på når det gjelder en kortere periode for fastpris. Vi ser positivt på at avtalen fastholder fastpris på alle formater — og at det blir samme fastprislenge. Hadde perioden for fastpris blitt kortere, hadde det gått utover forfatternes allerede lave inntekter, sier Leder av Den norske Forfatterforening, Sigmund Løvåsen til Dagbladet.  

Han legger merke til at avtalen ikke går inn på detaljer på abonnementsordningen .  

- Det er viktig å stille krav til Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen på dette punktet. Antallet bokhandlere med abonnement må gå opp og formidlingen av bøkene må bli mye bedre. Men jeg forventer at de nå tar tak i dette, sier han.

Ville ha boklov Forleggerforeningen støttet som kjent de rødgrønnes forslag om en boklov, og Forleggerforeningens Kristen Einarsson mener fortsatt at en boklov ville ha gitt mer forutsigbarhet.

Grunnen til at det har tatt så lang tid å få avtalen i havn, er at Forleggerforeningen har brukt mye tid på å avklare juridisk hvorvidt avtalen ikke er i strid med konkurransereglene for EØS, skriver Klassekampen i dag.

Widvey tar imot Kommentaren fra kulturminister Thorhild Widvey er heller ikke overraskende.

- Regjeringens prinsipielle standpunkt er at en frivillig bokavtale mellom bokbransjens aktører gir bedre rammevilkår for bokomsetningen enn hva boklovens obligatoriske bestemmelser ville gjøre. Jeg oppfordret derfor Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening til å fremforhandle en ny og videreutviklet bokavtale.  Jeg er glad for at foreningene nå har oversendt oss en ny, fremforhandlet bokavtale. For å gi unntak fra konkurranseloven er det viktig at avtalen ivaretar både kulturpolitiske og konkurransepolitiske hensyn, skriver Widvey. 

 Regjeringen vil i løpet av kort tid ta stilling til avtalen.

Ny bokavtale er oversendt Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet og avtalen skal etter planen tre i kraft 01.01.2015 når den nåværende avtalen løper ut.  

 

AVVENTENDE: Sigmund Løvåsen, leder av Den norske Forfatterforening. 
Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX .
AVVENTENDE: Sigmund Løvåsen, leder av Den norske Forfatterforening. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX . Vis mer