Fortsatt kaos for lesbiske

EKTESKAPSLOVEN: Karen Pinholt i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, kommenterer 30/7 intervjuet med meg i Dagbladet 26/7. Hun protesterer på at det blir kaos. Hun er dårlig orientert.

Ifølge Odelstingsproposisjon nr. 63, 2007-08, er det bare kvinner som har samtykket til inseminasjon som blir medmor. «I andre tilfeller vil ikke hun som moren er gift med, kunne bli medmor i kraft av barneloven», sier departementet. Folkeregisteret skal avgjøre om vilkårene for å bli medmor er tilstede. Status som medmor innebærer forsørgelsesplikt for barnet til det er 18 år, barnet blir livsarving. Andre barn får ikke medmor.

Pater-est regelen innføres ikke. En ektemann regnes som far til alle de barn hans kone føder, men han kan reise farskapssak hele livet. Det kan ikke medmor. Medmor er lik en steril ektemann som har akseptert konens inseminering. Som han, kan hun senere påberope seg uvitenhet. Medmor kan selv få barn, det kan ikke han.

Pinholt vil ha sensurert min uttalelse om at folk flest er motstandere av loven. «De religiøse høringsuttalelsene er tydelige på at de går imot forslaget om en felles ekteskapslov», sier departementet. Hun burde protestert på den udemokratiske lovprosessen. Ekteskapet basert på familien er lagt juridisk død, alles ekteskap endres radikalt.

Med hvilken rett kan ikke-troende forvrenge ekteskapsbegrepet til det ugjenkjennelige for de troende? Pinholt burde også anerkjenne alle barns rett til en far, og arbeide imot avlstanken for både kvinner og menn. Det er inhumant å planlegge far- og morløse barn.

Jeg, og mange med meg, aksepterer ikke denne ekteskapspakken. Ikke bare er individets frihet krenket, men også kristnes religionsfrihet.